Lucrare scrisa la matematica pe semestrul II-clasa aVI-a
5 months ago
iontudose543_25767
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului -8+(-12):(-3) este:

  answer choices

  -4

  -6

  0

  -1

 • Question 2
  300 seconds
  Q.

  Cel mai mic multiplu comun al numerelor 12 si 18 este:

  answer choices

  42

  36

  32

  6

 • Question 3
  300 seconds
  Q.

  Daca 6kg de mere costa 20 lei,atunci 9 kg de mere de acelasi fel vor costa:

  answer choices

  40 lei

  30lei

  25 lei

  45 lei

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Doua unghiuri care au suma masurilor egala cu 180ose numesc:

  answer choices

  complementare

  opuse la varf

  suplementare

  nule

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Unghiurile alterne interne,determinate de doua drepte paralele cu o secanta sunt:

  answer choices

  congruente

  complementare

  suplementare

  obtuze

 • Question 6
  300 seconds
  Q.

  Daca 3/a=b/5 atunci 14-ab este egal cu:

  answer choices

  1

  -1

  10

  0

 • Question 7
  300 seconds
  Q.

  Daca masurile a doua unghiuri complementare sunt invers proportionale cu numerele 3 si6,atunci cel mai mare unghi masoara:

  answer choices

  90o

  50o

  180o

  60o

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Cei 7 baieti ai unei clase reprezinta 25% din numarul total de elevi.Numarul fetelor este:

  answer choices

  27

  28

  21

  30

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Raza unui cerc cu diametrul de 24,8 cm are lungimea de:

  answer choices

  12,4 cm

  12,2 cm

  49,6 cm

  24,8 cm

 • Question 10
  300 seconds
  Q.

  Unghiurile congruente ale unui triunghi isoscel au masura de 70o30'.Masura celui de-al treilea unghi al triunghiului este de:

  answer choices

  49o

  39o

  59o

  40o

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (21/20+1/2):13/4-6/5+0,4 este:

  answer choices

  1/2

  1

  0

  3/4

 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  Un triunghi dreptunghic ABC are unghiul drept in A,∢B=35osi este congruent cu triunghiul MNP.Atunci:

  answer choices

  <M=550

  ∢N=90o

  ∢M=35o

  <P=55o

 • Question 13
  180 seconds
  Q.

  Doua cercuri tangente exterioare au razele de 5 cmsi,respectiv, de 8cm'Atunci distanta dintre centrele lor este egala cu:

  answer choices

  13 cm

  3 cm

  14 cm

  8 cm

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Un triunghi ABC are AB=6 cm,AC=3,4cm si perimetrul de 15,2 cm.Lungimea laturii BC este de:

  answer choices

  15,2cm

  6,8cm

  5,8cm

  7,8cm

 • Question 15
  900 seconds
  Q.

  Solutia ecuatiei( 7/4)x-1/2=3 este:

  answer choices

  2

  0

  7/2

  4

Report Quiz
Join a game