Lucrare scrisa la matematica pe semestrul II-clasa aVIII-a
5 months ago
iontudose543_25767
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 3/2-1/2:0,25+3/2 este egal cu:

  answer choices

  1/4

  1

  5

  11/2

 • Question 2
  300 seconds
  Q.

  Daca x/2=3/y atunci xy-8 este egal cu:

  answer choices

  -3

  -2

  0

  2

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Seconsidera multimea A={x∈N/-2≤x≤3}.Numarul de elemente ale multimiiA este egal cu:

  answer choices

  3

  4

  5

  6

 • Question 4
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 4√108-2√3(6√3+(3-√3)2) este:

  answer choices

  6(3√3-2)

  0

  -3

  3√3

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Cel mai mic numar natural de forma 25̅x ,divizibil cu 3 este egal cu:

  answer choices

  250

  252

  255

  258

 • Question 6
  300 seconds
  Q.

  Suma adoua numere naturale este 990.Primul numar este de 10 ori mai mare decat al doilea.Numarul mai mare este egal cu:

  answer choices

  90

  99

  500

  900

 • Question 7
  300 seconds
  Q.

  Se considera functia f:R→R, f(x)=mx+4.umde m este numar real.Stiind ca A(1,3) apartine graficului functiei f numarul real m este egal cu:

  answer choices

  -3

  -1

  1

  2

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Se considera functia f:R→R,f(x)=3x-2.In sistemul de coordonate XOY,distanta de la punctul O la graficul functiei f este egala cu:

  answer choices

  1

  (√10)/5

  2

  2√2

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Descompunerewa in factori a expresiei E(x)=(x+3)2-(x-1)2 este:

  answer choices

  8(x+1)

  4(x+2)

  2(3x+5)

  8(x+2)

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Efectuand calculele,expresia E(x)=(2+3/(x-1)):(1-3x2/(1-x2)) unde x este numar real x≠-1,x≠1/2,x≠-1/2,x≠1,este egal cu:

  answer choices

  (x+1)/(2x-1)

  0

  1

  (x-1)/2

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Se considera triunghiul ABC cu masura unghiuluiA de 90osi AB=12cm.Daca bc =20cm,atunci lungimea laturiiAC este egala cu:

  answer choices

  14 cm

  16cm

  32 cm

  18cm

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Se considera un dreptunghi cu lungimea de24cm si latimea egala cu 3/4 din lungime.Diagonala acestui dreptunghi este de:

  answer choices

  24√2 cm

  10cm

  30 cm

  10√2 cm

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Un romb are latura de 10cm si un unghi cu masura de 60o.Aria acestui romb este egala cu:

  answer choices

  10√2 cm2

  10 cm2

  50√3 cm2

  25 cm2

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Se considera trapezul isoscel ABCD cu AB//CD ,AB=24cm,CD=12cm si DA=12cm.Atunci distanta de la punctul A la dreaptaBC este egala cu:

  answer choices

  3√2 cm

  5 cm

  12√3cm

  6 cm

 • Question 15
  900 seconds
  Q.

  Se considera un cub cu diagonala de2√3 cm.Volumul acestui cub este egal cu:

  answer choices

  2 cm3

  4 cm3

  6 cm3

  8 cm3

 • Question 16
  300 seconds
  Q.

  Un cilindru circular drept are sectiunea axiala un patrat cu latura de 6 cm.Aria laterala acilindrului este egala cu:

  answer choices

  12π cm2

  18π cm2

  36π cm2

  72π cm2

 • Question 17
  900 seconds
  Q.

  Se considera o piramida patrulatera regulata cu diagonala bazei de 8√2 cm si apotema piramidei de 4√5 cm.Inaltimea acestei piramide este de:

  answer choices

  4cm

  8 cm

  8 cm

  6 cm

 • Question 18
  900 seconds
  Q.

  Pe planul patratului ABCD cu AB =5 cmse ridica perpendiculara AM.Stiind ca AM=5√2 cm,sinusul unghiului dintre dreapta MC si planul (ABC) este egal cu:

  answer choices

  1/2

  √2/6

  √2/3

  √2/2

Report Quiz
Join a game