teza 5-2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 20+20:10 este egal cu .......

  answer choices

  22

  4

  30

  44

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Fracţia ¾ transformată într-o fracţie zecimală, este egală cu

  answer choices

  3,4

  0,75

  4,3

  30,4

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Fracţia zecimală 4,5 transformată într-o fracţie ordinară, este egală cu

  answer choices

  45/10

  45/9

  45/99

  4/5

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Media aritmetică a numerelor 4,2 şi 8,4 este egală cu ........

  answer choices

  12,6

  2,5

  24,12

  6,3

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  Desenul alaturat reprezintă...

  answer choices

  o dreapta

  o semidreapta

  un segment

  un unghi

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Din cele patru unghiuri din figura alăturată, unghiul drept este

  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  În diagrama de mai jos este prezentată repartiția după vârstă a elevilor dintr-un club sportiv. Conform diagramei alaturate, numărul elevilor cu vârsta de 6 ani este.........

  answer choices

  100

  120

  80

  125

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Punctele A, B și C sunt coliniare în această ordine.Știind că AB=2,8cm și BC =3,4cm, află lungimea segmentului AC.

  answer choices

  6

  5,4

  0,6

  6,2

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Sa se calculeze: [ 3,6 – 2,9 :(0,7+4,4 : 2 )]· 2,7=

  answer choices

  1,1

  0

  7,02

  5,9

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Pe 3,5 kg de portocale, Bianca achită 42 lei. Cât ar achita , dacă ar cumpăra doar 5,4 kg de portocale de acelaşi fel?

  answer choices

  8,9

  15,6

  64,8

  60,5

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  Unghiul MNP din figura este de 1200. Precizați daca este obtuz

  answer choices

  adevarat

  fals

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Măsura unghiului x din figura alăturată este...

  answer choices

  20°

  40°

  25°

  100°

 • Question 13
  180 seconds
  Q.

  Calculaţi: a) 25°35'+ 43°32'

  answer choices

  43°35'

  88°33'

  68°67'

  33°33'

 • Question 14
  180 seconds
  Q.

  Calculaţi: b) 55°35'- 43°22'

  answer choices

  13°35'

  12°13'

  98°67'

  55°22'

Report Quiz
Join a game