DIGITALIADA-Teză clasa a VIII-a semestrul II
6 months ago
costeldudau_24438
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Perimetrul unui pătrat cu latura de 2 cm este:

  answer choices

  4 cm

  2 cm

  8 cm

  6 cm

 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Soluția ecuației 2x + 3 = 11 este:

  answer choices

  7

  6

  4

  8

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Descompunerea expresiei x2 - 16 este:

  answer choices

  (x + 4) (x - 4)

  (x + 8) (x - 8)

  (x + 16) (x - 16)

  (x + 1) (x - 1)

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Ipotenuza unui triunghi dreptunghic isoscel cu catetea de 4 cm este:

  answer choices

  43cm4\sqrt{3}cm

  42cm4\sqrt{2}cm

  8 cm

  16 cm

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 8 cm și lățimea un sfert din lungime este:

  answer choices

  10 cm

  20 cm

  12 cm

  30 cm

 • Question 6
  900 seconds
  Q. În cubul ALGEBRIC, AALGE = 25 cm2. Atunci suma muchiilor cubului este ... cm.
  answer choices
  25
  120
  60
  50
 • Question 7
  900 seconds
  Q. Cubul ALGEBRIC are m(∢IBL) = ... °.
  answer choices
  90
  60
  30
  45
 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Intr-o clasă sunt 25 de elevi , procentul de promovabilitate la un test a fost de 60% . Care este numărul elevilor care au promovat ?

  answer choices

  15

  20

  13

  12

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Media geometrică dintre 16 și 9 este?

  answer choices

  12

  25

  7

  4

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Volumul unui tetraedru regulat cu muchia de 6 cm este egal cu ?

  answer choices

  182cm18\sqrt{2}cm

  63cm6\sqrt{3}cm

  36

  18

 • Question 11
  900 seconds
  Q.

  Valoarea lui x din ecuația 9x-6=30 este ....

  answer choices

  4

  6

  9

  2

 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  În intervalul (−2, 3) sunt .... numere întregi

  answer choices

  3

  4

  5

  6

 • Question 13
  900 seconds
  Q.

  În perioada sărbătorilor de iarna prețul unui televizor s-a redus cu 10% astfel încât acesta costă 990 lei. Determinați prețul inițial al televizorului.

  answer choices

  1100

  110

  100

 • Question 14
  900 seconds
  Q.

  Dacă  2+223a=2+232312019\frac{2+2^2}{3a}=\frac{2+2^3}{2\cdot3-1^{2019}}  atunci a=

  answer choices

  3

  1

  2

  4

 • Question 15
  900 seconds
  Q.
  answer choices
  38
  48
  50
  44
 • Question 16
  900 seconds
  Q.

  Un romb are un unghi cu măsura de  60o60^o   și perimetrul de  434\sqrt{3} . Atunci aria rombului este ... cm2cm^2  .

  answer choices

  9

   333\sqrt{3}  

   334\frac{3\sqrt{3}}{4}  

    332\ \frac{3\sqrt{3}}{2}  

 • Question 17
  900 seconds
  Q.

  Se consideră funcția f:R→R, f(x)=mx+4, unde m este număr real. Știind ca A(1,3) aparține graficului funcției f, numărul real m este egal cu:

  answer choices

  -3

  -1

  1

  2

 • Question 18
  900 seconds
  Q.

  Se considera funcția f:R→R,f(x)=3x-2. În sistemul de coordonate xOy, distanta de la punctul O la graficul funcției f este egala cu:

  answer choices

  1

  105\frac{\sqrt{10}}{5}

  2

  222\sqrt{2}

 • Question 19
  900 seconds
  Q.

  Descompunerea in factori a expresiei E(x)=(x+3)2-(x-1)2 este:

  answer choices

  8(x+1)

  4(x+2)

  2(3x+5)

  8(x+2)

 • Question 20
  900 seconds
  Q.

  Se considera o piramidă patrulateră regulată cu diagonala bazei de  828\sqrt{2}   cm și apotema piramidei de  454\sqrt{5}   cm. Înălțimea acestei piramide este de:

  answer choices

  4cm

  3√6 cm

  8 cm

  6 cm

Report Quiz
Join a game