Teza pe semestrul al II lea la clasa a VIII a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 1 / 2 : 10-1 - 5 este …:

  answer choices

  -24 / 5

  0

  1

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Rădăcina pătrată a lui 25 este …

  answer choices

  5

  25

  0

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Aria pătratului cu latura de 6 cm este …

  answer choices

  20 cm2

  24 cm2

  36 cm2

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Mulţimea A = { x, x ϵ R, x > 3 } este intervalul …

  answer choices

  (-1, +∾ )

  ( 3, +∾ )

  ( 0, 3 )

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Aria unui cerc cu raza de 0,5 cm este …

  answer choices

  2,5π cm2

  0,1π cm2

  0,25π cm2

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Tetraedrul regulat este piramida triunghiulară regulată cu toate muchiile …

  answer choices

  perpendiculare două câte două

  congruente

  paralele

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Un exemplu de numar iraţional mai mare decât 5 este …

  answer choices

  √̅2̅4̅

  √̅2̅0

  √̅2̅6

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  Restrângerea la un pătrat perfect pentru x4 - 2x3 +3x2 -2x +1 este…

  answer choices

  ( x2 - x + 1 )2

  ( x2 - x - 1 )2

  ( x2 + x + 1 )2

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Fie f : { 0, 1, 2 } → R , f (x) = 2x + 3, valoarea funcţiei în x = 0 este …

  answer choices

  f (0) = 3

  f (0) = 5

  f (0) = 1

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Determinaţi pe „ m “ astfel încât graficul funcţiei f : R → R , f (x) = 2x + m să treacă prin A ( 2, 3 ) .

  answer choices

  m = 2

  m = -2

  m = -1

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Suma vârstelor Anei, Mariei şi a lui Nicu este 30 ani. Aflaţi vârstele copiilor ştiind că Nicu este cu 2 ani mai mare decât Ana, iar Maria are dublul vârstei Anei.

  answer choices

  Ana = 7 ani; Maria = 14; Nicu = 9 ani.

  Ana = 5 ani; Maria = 18; Nicu = 7 ani.

  Ana = 10 ani; Maria = 12; Nicu = 8 ani.

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Rezolvaţi în R ecuaţia x2 + 4x – 12 = 0 .

  answer choices

  x1 = 2; x2= - 6

  x1 = 3; x2= - 1

  x1 = 2; x2= 6

 • Question 13
  180 seconds
  Q.

  Determinaţi funcţia liniară f : R → R , f (x) = ax + b , ştiind că graficul său conţine punctele A ( 2, 0 ) şi B ( -1, 3 ).

  answer choices

  f: R → R f(x) = x + 2

  f: R → R f(x) = 3 - x

  f: R → R f(x) = 2 - x

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Pentru funcţiile f , g : R → R, f (x) = 2 – x şi g = 2x – 4, determinaţi aria formată de cele două grafice şi axele de coordonate.

  answer choices

  A = 2 u2

  A = 6 u2

  A = 8 u2

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  Soluţia în R x R a sistemului : √̅x̅ + √̅y̅ = 3; √̅x̅ - √̅y̅ = 1, este…

  answer choices

  ( 1, - 2 )

  ( 1, 4 )

  ( 4, 1 )

 • Question 16
  180 seconds
  Q.

  Ştiind că x = 4 este generatoarea G a unui con şi y = 1 este raza bazei conului, determinaţi unghiul < α al desfăşurării conului.

  answer choices

  α = 45⁰

  α = 216⁰

  α = 90⁰

 • Question 17
  300 seconds
  Q.

  Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ are apotema bazei mici O’M’ = 2√̅3 cm, apotema bazei mari , OM = 4√̅3 cm şi apotema trunchiului de piramidă a t = √̅2̅1 cm.

  Calculaţi latura bazei mici.

  answer choices

  l = 8 cm

  l = 6 cm

  l = 12 cm

 • Question 18
  300 seconds
  Q.

  1. Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ are apotema bazei mici O’M’ = 2√̅3 cm, apotema bazei mari , OM = 4√̅3 cm şi apotema trunchiului de piramidă a t = √̅2̅1 cm. Calculaţi latura bazei mari.

  answer choices

  L = 24 cm

  L = 10 cm

  L = 18 cm

 • Question 19
  180 seconds
  Q.

  1. Un trunchi de piramidă triunghiulară regulată ABCA’B’C’ are apotema bazei mici O’M’ = 2√̅3 cm, apotema bazei mari , OM = 4√̅3 cm şi apotema trunchiului de piramidă a t = √̅2̅1 cm.

  Ştiind că l = 12 cm, L = 24 cm şi h = 3 cm, calculaţi volumul trunchiului de piramidă

  answer choices

  V = 216 cm3

  V = 216√̅3 cm3

  V = 225 cm3

Report Quiz
Join a game