การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่าย ม.5
6 months ago
krutlerobin_47915
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกความหมายระบบปฏิบัติการเครือข่าย ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ระบบปฏิบัติการสำหรับจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์

  ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือ

  เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

  ระบบปฏิบัติการที่ใช้จัดการคอมพิวเตอร์ของแอปเปิลเท่านั้น

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึง Windows Server ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟท์

  ปฏิบัติการที่ประกอบด้วยชุดแอปฟลิเคชั่นพื้นฐาน สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

  ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายของ บ.ไมโครซอฟท์

  เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เป็นการจัดแพคเกจของระบบปฏิบัติการลินุกซ์

  เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป

  เป็นระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ทันที

  เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็นทั้งแบบ Multitasking และ Multiuser ที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ Redhat ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เป็นระบบปฏิบัติการที่มีชื่อแปลว่าการช่วยเหลือกันของมวลมนุษย์ ตระกูลเดียวกับ Linux

  เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์

  เป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่เก่าแก่มากที่สุดมีความเป็นอนุรักษ์นิยม

  เป็นลีนุกซ์ดิสโทรที่มีโปรแกรมติดตั้งที่ใช้งานง่าย และมีโปรแกรมเสริม

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงลักษณะระบบปฏิบัติการ Ubuntu ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก RedHat นำมาใช้ในการทำ Web Hosting

  เป็นระบบปฏิบัติการที่มีชื่อแปลว่าการช่วยเหลือกันของมวลมนุษย์ตระกูลเดียวกับ Linux

  เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาลีนุกซ์และดำรงรักษาความเป็น Free Software

  เป็นลีนุกซ์ดิสทริบิวชั่นที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมัน

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกความหมายและลักษณะระบบปฏิบัติการ CentOS ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจาก RedHatนำมาใช้ในการทำ Web Hosting

  เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาใช้กับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์

  เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

  เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนามาจากระบบยูนิกซ์

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นวิธีการติดตั้งระบบ Linux ผ่านทางโปรแกรม Virtualization

  answer choices

  เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux จากเครือข่าย

  ติดตั้งโปรแกรม Virtualization บน OS แล้วจึงติดตั้ง Linux ผ่านทางโปรแกรม Virtualization

  การติดตั้งระบบปฏิบัติการแยกกันระหว่างระบบปฏิบัติการ Linux กับระบบปฏิบัติการ Windows

  เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อใช้งานจริง

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงการแบ่งพาร์ติชั่นในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  การแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วนเพื่อใช้เก็บข้อมูลในเครื่องแม่ข่าย

  การแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ออกเป็น Primary และ Logical

  การแบ่งพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เพื่อแยกระบบฏิบัติการLinux กับระบบปฏิบัติการ Windows

  การสร้างแผ่นที่ใช้ในการติดตั้งระบบฏิบัติการ

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงขั้นตอนการได้มาซึ่งแผ่นโปรแกรมเพื่อใช้ติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS

  answer choices

  สามารถติดตั้งผ่านระบบเครือข่ายได้ทันที

  สามารถหาซื้อได้ตามตลาดไอทีทั่วไป

  ดาวโหลดโปรแกรมไฟล์.isoมาแล้วทำการเบิร์นลงแผ่น DVD จากนั้นจึงนำมาใช้ในการติดตั้ง

  ดาวโหลดโปรแกรมมาแล้วทำการติดตั้งตามขั้นตอน

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ CentOS

  answer choices

  สร้างพาร์ทิชั่น

  เลือก Software ที่ต้องการติดตั้ง

  เลือกภาษาที่ต้องการ

  กำหนดค่าใน Bios ให้บูทคอมพิวเตอร์จากแผ่น DVD

Report Quiz
Join a game