ตัวกลางการเชื่อมต่อเครือข่าย ม.5
6 months ago
krutlerobin_47915
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกลักษณะสายโคแอกเซียล ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ

  สายนำสัญญาณตัวนำคู่แบบเปลือย

  สายที่มีท่อนำแสง มีฉนวน 3 ชั้น

  สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงวิธีการเชื่อมต่อสายโคแอกเซียล ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ใช้หัวต่อ BNC Connector

  ใช้หัวต่อ RJ–45

  ใช้หัวต่อแบบ SC

  ใช้หัวต่อแบบ Terminal

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกลักษณะของสายคู่บิดเกลียว ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  สายนำสัญญาณเคลือบเงิน มีฉนวน 3 ชั้น

  สายนำสัญญาณตัวนำคู่แบบเปลือย

  สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ

  สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการนำสายคู่ตีเกลียวแบบหุ้มฉนวนไปใช้งาน

  answer choices

  ใช้เป็นสายนำสัญญาณผ่านสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมี

  ใช้เป็นสายนำสัญญาณในน้ำ

  ใช้เป็นสายนำสัญญาณผ่านสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน

  ใช้เป็นสายนำสัญญาณในระบบเครือข่ายทั่วไป

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงการเชื่อมต่อสายคู่ตีเกลียว ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ใช้หัวต่อแบบ Terminal

  ใช้หัวต่อแบบ SC

  ใช้หัวต่อ BNC Connector

  ใช้หัวต่อ RJ-45

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกลักษณะสายใยแก้วนำแสง ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  สายที่มีลวดทองแดง 2 เส้น พันกันเป็นเกลียวคู่

  สายที่มีตัวนำที่เป็นลวดทองแดงตรงกลางและมีฉนวนพลาสติกหนาหุ้มลวดตัวนำ

  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  สายที่ใช้รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสง

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นชนิดของสายใยแก้วนำแสง

  answer choices

  สายใยแก้วนำแสงแบบหุ้มฉนวน

  สายใยแก้วนำแสงแบบมัลติโหมด และแบบชิงเกิลโหมด

  สายใยแก้วนำแสงแบบไม่หุ้มฉนวน

  สายใยแก้วนำแสงแบบเปลือย

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกถึงวิธีการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ใช้หัวต่อ BNC Connector

  ใช้หัวต่อแบบ RJ-45

  หัวต่อแบบ SC, ST และแบบ FC

  ใช้หัวต่อแบบ Terminal

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกลักษณะการสื่อสารไร้สายแบบไมโครเวฟ ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุในแนวเส้นตรง

  การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  การสื่อสารผ่านชั้นบรรยากาศของโลก

  การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกลักษณะการสื่อสารไร้สายแบบอินฟราเรด ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  การสื่อสารผ่านชั้นบรรยากาศของโลก

  การสื่อสารด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ของแสงที่ต่ำกว่าแสงสีแดง

  การส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกความถี่สูง

  การสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz

Report Quiz
Join a game