Computers

8th

grade

Image

ASAS SAINS KOMPUTER TING 2 (PPT)

566
plays

45 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt
  Yang manakah antara berikut adalah contoh teknik leraian?
  A.  Meneka siapakah yang telah menyelesaikan jenayah sebelumnya dengan melihat kepada corak yang pernah terjadi.
  B.    Menyelesaikan masalah jenayah yang kompleks dengan memecahkan masalah kepada beberapa sub bahagian seperti bilakah jenayah berlaku dan adakah saksi kejadian.
  C.  Merujuk kepada jenayah lain yang pernah berlaku.
 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt
  Dengan menggunakan teknik pengecaman corak, para guru dapat mengenalpasti sebab/punca kemerosotan kehadiran para pelajarnya ke sekolah
  BETUL
  SALAH
 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt
  Melalui teknik leraian, kita dapat menyembunyikan maklumat yang tidak relevan dalam menghasilkan kaedah penyelesaian masalah yang terbaik. 
  BETUL
  SALAH
 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?