teza sem II cls 8
5 months ago
dalinazl_15820
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Soluţia ecuaţiei -x+2x+5=0 este .....................

  answer choices

  -5

  5

  -5/3

 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Scrisă sub formă de interval mulţimea A={xεR/x≤-1} este egală cu ………..

  answer choices

  (-∞, 1]

  (-∞, -1]

  (-1, 1]

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Dacă într-o clasă sunt 40 de elevi, iar fetele reprezintă 20% din total, atunci numărul baieţilor este……

  answer choices

  8

  40

  32

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Un cub are muchia de 8 cm. Aria totală cubului este ......... cm2.

  answer choices

  384

  483

  834

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  O sferă cu diametrul de 10 cm . Aria sferei este egal cu …π cm2

  answer choices

  100

  25

  50

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  Se consideră funcţia f:R→R, f(x)=2x+2. Tangenta unghiului dat de intersectia graficului functieie siaxa OX este...

  answer choices

  1

  2

  1/2

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Suma a două numere este 5/2, iar unul este mai mic decât celălalt cu 1,(3). Aflaţi numerele.

  answer choices

  a=7/12

  b=3/12

  a=7/12 si b=23/12

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Solutiile ecuatiei x2-6x+8=0 sunt....

  answer choices

  4 si 2

  -4 si -2

  4 si -2

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  .În centrul unui oraş s-a construit un corp sub formă de piramidă patrulateră regulată VABCD. Înălţimea piramidei, VO=4m, iar muchia laterală VA=5 m. Volumul piramidei este.....m3

  answer choices

  12

  6

  9

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  ABCDEF este o prismă triunghiulară regulată cu AB=AD=x.

  Aflati pe x dacă DC=4√2m.

  answer choices

  2√2

  4

  8

Report Quiz
Join a game