II wojna światowa
5 months ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  II wojna światowa wybuchła...

  answer choices

  1 września 1939

  1 sierpnia 1944

  6 sierpnia 1945

  3 marca 2018

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Symbol ten reprezentuje państwo...

  answer choices

  ZSRR

  III Rzesza

  USA

  UK

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Przywódcą ZSRR w czasie II wojny światowej był...

  answer choices

  Adolf Hitler

  Włodzimierz Lenin

  Benito Mussolini

  Józef Stalin

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Hitlerjugend to...

  answer choices

  Oddział przyboczny Hitlera

  Siły powietrzne III Rzeszy

  Młodzieżowa organizacja nazistowska

  Projekt budowy sieci autostrad na terytorium III Rzeszy

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  "Noc kryształowa" to...

  answer choices

  ...jeden z największych pogromów ludności żydowskiej przed II wojną światową, noc z 9 na 10 listopada 1938 roku.

  ...nazwa największego znanego diamentu andaluzyjskiego, który zaginął podczas II wojny światowej

  ...noc z 9 na 10 listopada podczas której gwiazdy na północnej części nieba świecą najjaśniej

  ...pierwsza próba zamachu na Hitlera, mająca miejsce w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku.

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Układ Niemiec ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), podpisany 23 sierpnia 1939 roku, to...

  answer choices

  Sikorski - Majski

  Ribbentrop - Mołotow

  Hitler - Stalin

  Beck - Mołotow

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Józef Beck był...

  answer choices

  ...ministrem spraw zewnętrznych w Polsce, przed II wojną światową

  ...premierem RP w okresie międzywojennym

  ...ministrem do spraw powiązanych z BREXIT

  ...prezydentem RP na emigracji

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Kampania wrześniowa to...

  answer choices

  ...atak Japonii na Stany Zjednoczone w 1941 roku

  ...obrona ziem polskich przed atakiem Niemiec i ZSRR w 1939 roku

  ...inna nazwa powstania warszawskiego

  ...obrona Francji przed agresją Niemiec

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Ostatnia bitwa kampanii wrześniowej miała miejsce...

  answer choices

  2 - 5 października 1939 roku w okolicach Kocka

  ...nad Bzurą

  ...z udziałem oddziałów na Helu (2 października 1939 roku)

  ...w okolicach Wizny

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Polscy lotnicy wsławili się podczas...

  answer choices

  ...bitwy o Anglię

  ...bitwy pod Stalingradem

  ...bitwy o Berlin

  ...bitwy na Pacyfiku

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Akt kapitulacji Niemiec (7 i 8 maja 1945 roku) zakończyło II wojnę światową...

  answer choices

  ...w Europie

  ...na świecie

  ...na Dalekim Wschodzie

  ...w Afryce

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Jedno z największych zwycięstw polskich oddziałów w II wojnie światowej wiąże się...

  answer choices

  ...zatopieniem bazy wojskowej Pear Harbor

  ...zrzuceniem bomby atomowej na Hiroszimę

  ...zdobyciem wzgórza Monte Casino

  ...bitwą pod Stalingradem

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Kapral Wojtek był...

  answer choices

  ...gołębiem

  ...niedźwiedziem

  ...psem

  ...kotem

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Prawda, czy fałsz:

  Powstanie Warszawskie zakończyło się klęską oddziałów powstańczych.

  answer choices

  PRAWDA

  FAŁSZ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Holokaust narodu żydowskiego dokonany został przez...

  answer choices

  Niemców, którzy zakładali na terenie państw podbitych obozy zagłady.

  Rosjan, którzy dokonywali zsyłek ludności z terytorium podbitego na Sybir.

  Japończyków, którzy zaatakowali Stany Zjednoczone

  Amerykanów, którzy zrzucili bombę atomową na dwa japońskie miasta

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Kraj, w którym za pomoc Żydom w trakcie II wojny światowej groziła kara śmierci.

  answer choices

  Francja

  Belgia

  Polska

  Ukraina

 • Question 17
  30 seconds
  Q. Data ataku ZSRR na Polskę
  answer choices
  1 września 1939 
  1 września 1938
  17 września 1939
 • Question 18
  30 seconds
  Q. Nazwa masowej zagłady Żydów
  answer choices
  Holokaust
  Eksterminacja
  Selekcja
 • Question 19
  30 seconds
  Q. W walkach o Wielką Brytanię brał udział polski dywizjon
  answer choices
  313
  323
  303
  304
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Niemieckie naloty na Wielką Brytanię rozpoczęły się w?
  answer choices
  lipcu 1940
  sierpniu 1940 
  wrześniu 1940 
  październiku 1940
Report Quiz
Join a game