teza cls 7 sem II
6 months ago
dalinazl_15820
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
9 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (2+2√2)(2-2√2)este egal cu ……….…….

  answer choices

  4

  -4

  8

 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (√3)-1-1 ∕ √3+3 este egal cu …………….

  answer choices

  3

  1/√3

  -1/√3

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului tg60 ͦ – ctg30 ͦ+ tg45 ͦeste egal cu ………

  answer choices

  -√2/2

  √2/2

  1

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (x+3)2-x2-6x este egal cu ………….…..

  answer choices

  9

  6x

  x2

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  Latura unui pătrat cu aria de 16 cm2 are lungimea de ……….. cm

  answer choices

  16

  4

  8

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  Aria unui romb cu latura de 2√3 cm și un unghi de 120 ͦeste ……………..cm2

  answer choices

  6√3

  2

  12

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Descompuneţi în factori: x2+4x+4.

  answer choices

  (x+2)2

  (x-2)2

  x+2

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  În dreptunghiul ABCD, BD=8 şi sinusul unghiului ABD=1/4 . Să se determine aria dreptunghiului ABCD.

  answer choices

  4√15

  2√15

  30

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  În trapezul isoscel ABCD (AB║CD), diagonala BD perpendicular pe BC. Dacă baza mare CD = 20cm şi baza mică AB = 12cm, să se calculeze aria trapezului.

  answer choices

  28√3

  128√3

  120√3

Report Quiz
Join a game