Państwo Franków (R)
a year ago
ania1712
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (7 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dwie dynastie panujące w państwie Franków to:

  answer choices

  Merowingowie

  Ludolfingowie

  Wettinowie

  Karolingowie

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która z poniższych osób nie władała państwem Franków?

  answer choices

  Pepin Krótki

  Karol Wielki

  Karol Młot

  Chlodwig

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Uniwersalizm karoliński zakładał połączenie krajów:

  answer choices

  językiem frankijskim

  religią chrześcijańską

  prawem

  armią

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który urzędnik w państwie Karola Wielkiego nadzorował kaplicę królewską i prowadził kancelarię?

  answer choices

  palatyn

  kanclerz

  koniuszy

  stolnik

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który z urzędników mógł samodzielnie prowadzić wojny z sąsiadującymi plemionami?

  answer choices

  hrabia

  palatyn

  komornik

  margrabia

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co zaliczymy do reformy karolińskiej?

  answer choices

  wprowadzenie minuskuły karolińskiej

  rozbudowanie szkolnictwa

  mecenat władcy nad uczonymi

  kopiowanie m.in. greckich i rzymskich utworów

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na co wpłynął renesans karoliński?

  answer choices

  na powstawanie uniwersytetów

  na rozpropagowanie języka niemieckiego

  na powstawanie bibliotek

  na upowszechnienie szkolnictwa wśród duchownych

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game