pencil-icon
Build your own quiz

Social Studies

University

Image

SPPP 3042 - Kaedah Penyelidikan

6
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Langkah pertama dalam mengaplikasikan kaedah penyelidikan ilmiah adalah

  membuat kesimpulan dari data.

  melaksanakan sorotan kajian

  membuat dan menguji hipotesis.

  memilih dan menjelaskan topik kajian

 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Antara berikut yang manakah BUKAN ciri-ciri topik penyelidikan yang baik?

  Topik penyelidikan yang beretika

  Topik boleh dikaji dalam tempoh sehari

  Topik boleh dikaji melalui pengumpulan dan analisis data

  Topik mempunyai kepentingan teori atau praktikal

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Dari pernyataan berikut, yang manakah merupakan satu topik penyelidikan kuantitatif?

  Kajian meneroka pengalaman tahun pertama dalam kalangan pengetua sekolah

  Kajian menjelaskan proses membuat keputusan dalam kalangan ahli lembaga pengarah sekolah

  Kajian meneroka pengalaman guru menggunakan kaedah pengajaran abad ke 21 bagi memenuhi keperluan masa kini

  Kajian menguji hubungan program pendidikan alternatif yang baru ke atas konsep kendiri pelajar

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?