World Languages

6th

grade

Image

6B1 - Cây tre Việt Nam

949
plays

7 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Tác giả của bài Cây tre Việt Nam là ai?

  Nguyễn Tuân

  Tạ Duy Anh

  Thép Mới

  Trần Đăng Khoa

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Từ còn trống nào phù hợp điền vào chỗ trống: Cây tre là ... của nông dân Việt Nam, ... của nhân dân Việt Nam

  loài cây

  biểu tượng

  tinh thần

  bạn thân

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  45 seconds
  1 pt

  Nội dung nào dưới đây không có trong văn bản Cây tre Việt Nam?

  Cây tre gắn bó với con người trong đời sống sinh hoạt

  Cây tre đồng hành với con người trong hiện tại và tương lai

  Giới thiệu cây tre

  So sánh cây tre và các loài cây khác

  Tre sát cánh với con người trong chiến tranh

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?