Prizme (9. razred)
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaj velja za kocko, ki ima ploščino plašča 100  cm2cm^2  ?

  answer choices

  Ena ploskev meri 25  cm2cm^2  .

  Površina kocke meri 100 cm.

  Rob kocke meri 5 cm.

  Prostornina kocke je 125  cm3cm^3  

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Katera prizma ima 6 mejnih ploskev, stranske ploskve pa so med seboj skladne?

  answer choices

  6-strana prizma.

  3-strana prizma.

  Pravilna 4-strana prizma.

  Kocka.

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koliko robov, oglišč, mejnih ploskev ima 5-strana prizma?

  answer choices

  robov: 15

  oglišč: 10

  mejnih ploskev: 7

  robov: 10

  oglišč: 15

  mejnih ploskev: 7

  robov: 15

  oglišč: 7

  mejnih ploskev: 10

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kaj velja za vsako pokončno prizmo?

  answer choices

  Ima dve skladni osnovni ploskvi.

  Plašč sestavljajo pravokotniki.

  Stranski rob je enak osnovnemu robu.

  Osnovna ploskev je kvadrat.

  Pokončne prizme so vedno 4-strane.

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Osnovna ploskev je kvadrat.

  Plašč sestavljajo skladni pravokotniki.

  Ima 6 mejnih ploskev, 8 oglišč, 12 robov.

  Ta prizma je:

  answer choices

  pravilna 6-strana

  pravilna 4-strana

  pravilna 3-strana

  pokončna 6-strana

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Mreža katere prizme je prikazana?

  answer choices

  pravilne 4-strane prizme

  5-strane prizme

  4-strane prizme

  6-strane prizme

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ali drži:

  stranska ploskev pravilne 3-strane prizme je enakostranični trikotnik.

  answer choices

  da

  ne

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kolikšno je najmanjše možno število robov prizme.

  answer choices

  9

  6

  3

  12

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kateri liki sestavljajo plašč vsake enakorobe prizme?

  answer choices

  pravokotniki

  pravokotni trikotniki

  kvadrati

  kvadri

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Koliko ploskovnih diagonal ima 4-strana prizma?

  answer choices

  12

  4

  nobene

  6

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game