pencil-icon
Build your own quiz

Other

10th

grade

Image

Emocije i stres

474
plays

20 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Emocija je * izazvana situacijom ili ** koji je osobi važan.

  *uzbuđenost **stimulusom

  *osećanje **događajem

  *opažaj **osećajem

  *uzbuđenost **traumom

 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  “U telu ne osećamo samo senzacije ili *, već i emocije, osećanja. Za razliku od oseta koji nastaju nadražajem nekog našeg **, osećanja nisu telesne već su psihičke pojave. Osećanja su rezultat naše procene da je neka situacija veoma ***, a njihova funkcija je da nas pripreme za datu situaciju.”

  *osete

  **čula

  ***važna

  *osećanja

  **organa

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  3 komponente

  • *
  • izražajne (promene u ponašanju)
  • subjektivne (promene doživljaja)

  *fiziološke (promene u organizmu)

  *fiziološke (promene u izražavanju)

  *fiziološke (promene u lučenju znoja)

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?