Emocije i stres
7 months ago
psiholog
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  Emocija je * izazvana situacijom ili ** koji je osobi važan.

  answer choices

  *uzbuđenost **stimulusom

  *osećanje **događajem

  *opažaj **osećajem

  *uzbuđenost **traumom

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  “U telu ne osećamo samo senzacije ili *, već i emocije, osećanja. Za razliku od oseta koji nastaju nadražajem nekog našeg **, osećanja nisu telesne već su psihičke pojave. Osećanja su rezultat naše procene da je neka situacija veoma ***, a njihova funkcija je da nas pripreme za datu situaciju.”

  answer choices

  *osete

  **čula

  ***važna

  *osećanja

  **organa

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  3 komponente

  • *
  • izražajne (promene u ponašanju)
  • subjektivne (promene doživljaja)
  answer choices

  *fiziološke (promene u organizmu)

  *fiziološke (promene u izražavanju)

  *fiziološke (promene u lučenju znoja)

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Afektivni ili emocionalni ton se odnosi na doživljaj

  answer choices

  inteziteta emocije

  prijatnosti i neprijatnosti

  složenog emocionalnog odnosa

  negativnog ili pozitivnog utiska

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Kada ljudi na neki događaj reaguju emocijom koja je njihovoj okolini razumljiva i prihvatljiva, takve emocionalne reakcije zovemo adekvatne ili primerene.

  answer choices

  tačno

  netačno

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  Najsnažnije emocije osećamo onda kada događaje ocenjujemo kao nama najvažnije. Ovako snažne emocionalne reakcije, koje su intenzivne i kratkotrajne zovemo

  answer choices

  bes.

  afekti.

  ljutnja.

  sentimenti.

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  Ljubav može biti i trenutno osećanje ali i * i relativno trajan emocionalni odnos.

  answer choices

  afekt

  zaljubljenost

  sentiment

  oset

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Naše procene su uvek subjektivne, što znači da nekom stimulusu možemo tačno ili pogrešno pripisati značenje. Kada nečemu pripišemo pogrešno značenje, onda će i naša reakcija na to biti pogrešna.

  answer choices

  tačno

  netačno

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Da bi neko razumeo svoje snažno osećanje treba sebi da postavi dva pitanja. Prvo: šta se tačno desilo i kako sam to razumeo? Kada na to odgovori samom sebi drugo pitanje je: zašto mi je to toliko važno? Na ovaj način osoba može da razvije svoju

  answer choices

  inteligenciju

  emocionalnu pismenost

  emociju

  percepciju

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  * osećanja osećamo onda kada procenimo da se nalazimo u situaciji koja ugrožava neku našu vrednost. Ona nas pokreću na akciju štićenja date vrednosti i prilagođavanja.

  answer choices

  negativna

  neprijatna

  jaka

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Složen emocionalni odnos koji uključuje stavove i vrednosti.

  answer choices

  sentiment

  raspoloženje

  afekt

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Komponente emocionane inteligencije prema Golemanu

  answer choices

  prepoznavanje sopstvenih emocija i načina na koji one mogu uticati na okolinu

  stanje pojačane psihofizičke aktivnosti da bi se osoba prilagodila zahtevima sredine

  prepoznavanje onoga što stoji u osnovi neke emocije

  uzbuđenost kao rekacija na stimulus

  prepoznavanje i razumevanje osećanja drugih ljudi

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  “Prijatno osećanje koje subjekt (osoba) oseća prema objektu koji doživljava izuzetno vrednim i koji smatra sastavnim delom svog intimnog sveta.”

  answer choices

  zaljubljenost

  sreća

  ljubav

  radost

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  “Veoma intenzivno prijatno osećanje koje je rezultat projekcije predstave o pravom partneru na drugu osobu i precenjivanja iste.

  answer choices

  ljubav

  ljubomora

  zaljubljenost

  projekcija

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ...se temelji na poznavanju druge osobe – nema idealizacije, već se druga osoba voli baš zbog toga kakva je, a ne zbog onoga šta mi mislimo da treba da bude ili zbog onoga što mi zamišljamo da ona jeste.

  answer choices

  sentiment

  ljubav

  zaljubljenost

  strast

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  U komunikaciji važi pravilo da svaki put kada neko reaguje emocijom na neki naš postupak, on nam u stvari poručuje da mu je naš postupak * – i onda kada je nama nevažan.

  answer choices

  *važan

  *glup

  *nevažan

  *snažan

 • Question 17
  45 seconds
  Q.

  Dok za pojavu * moraju da postoje tri osobe, od kojih treća može da bude imaginarna, za pojavu ** su dovoljne dve osobe.

  answer choices

  *ljubomore **zavisti

  *ljubavi **zaljubljenost

  *zaljubljenosti **ljubavi

  *zavisti **ljubomore

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  stanje pojačane psihofizičke aktivnosti da bi se osoba prilagodila zahtevima sredine.

  answer choices

  stres

  strah

  inteligencija

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Trauma

  answer choices

  doživljaj van uobičajenog ljudskog iskustva

  stanje pojačane psihofizičke aktivnosti da bi se osoba prilagodila zahtevima sredine.

  jaka, neprijatna emocionalna reakcija na izuzetno neprijatan događaj koji ugrožava život/dostojanstvo

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Negativni načini prevladavanja stresa

  answer choices

  ne otklanjaš izvor stresa

  rešavanje problema

  regulisanje emocija

  ne ojačavanje sposobnosti da se stres savlada

Report Quiz
Join a game