ทัศนธาตุ
7 months ago
danudet0972_75048
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือองค์ประกอบแรกของงานทัศนศิลป์

  answer choices

  จุด

  เส้น

  รูปทรง

  สี

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  รูปทรงข้อใด ที่เป็นการเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์

  answer choices

  รูปทรงธรรมชาติ

  รูปทรงเรขาคณิต

  รูปทรงอิสระ

  รูปทรงดัดแปลง

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  สีเอกรงค์ หมายถึงข้อใด

  answer choices

  แม่สี 3 สี

  สีวรรณอุ่น 6 สี

  สีวรรณเย็น 6 สี

  สีเดียวมีค่าอ่อน-แก่

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  หน้าที่พิเศษและความสำคัญของสี อีกประการหนึ่งคืออะไร

  answer choices

  แสดงคุณสมบัติของเนื้อสี

  ได้จากธรรมชาตินำมาวิเคราะห์ขึ้นใหม่

  อิทธิพลของสีมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

  เป็นทัศนธาตุในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของทัศนธาตุ

  answer choices

  เส้นและสี

  รูปทรงและรูปร่าง

  จุดเด่นและความสมดุล

  น้ำหนักแสงเงาและลักษณะพื้นผิว

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  เส้นที่แสดงถึงความกว้าง สงบ ความนิ่ง คือเส้นใด

  answer choices

  เส้นโค้ง

  เส้นหยัก

  เส้นนอน

  เส้นทแยง

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือลักษณะของรูปทรงที่ถูกต้อง

  answer choices

  รูปทรงมี 2 มิติ

  รูปทรงมี 3 มิติ

  รูปทรงไม่มีน้ำหนัก

  รูปทรงไม่มีปริมาตร

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  สีขั้นที่1 หรือแม่สี ได้แก่สีอะไรบ้าง

  answer choices

  สีแดง สีเขียว สีม่วง

  สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน

  สีน้ำเงิน สีเหลือง สีเขียว

  สีแดง สีส้ม สีม่วง

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ทัศนธาตุเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

  answer choices

  เส้นชนิดต่างๆ

  รูปร่าง รูปทรง

  พื้นผิว

  ช่องว่าง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคืออิทธิพลของสีวรรณอุ่นและสีวรรณเย็น

  answer choices

  ความเป็นทัศนธาตุ

  อารมณ์ของมนุษย์

  น้ำหนักอ่อน-แก่

  มีลักษณะผิว

Report Quiz
Join a game