PAŃSTWO MIESZKA I
7 months ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
13 QuestionsShow answers
 • Question 1
  5 seconds
  Q.

  W którym roku Polska przyjęła chrzest?

  answer choices

  996 roku

  966 roku

  972 roku

  965 roku

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Dagome iudex to dokument:

  answer choices

  wydany przez Mieszka I, który oddawał państwo polskie pod opiekę papieża

  wydany przez Bolesław Chrobrego, który oddawał państwo polskie pod opiekę cesarz niemieckiego

  wydany przez Mieszka II, który oddawał państwo polskie pod opiekę państwa czeskiego

 • Question 3
  30 seconds
  Q. Za pośrednictwem jakiego kraju Polska przejęła chrzest?
  answer choices
  Czech
  Rusi
  Węgier
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Jak miał na imię pierwszy biskup?
  answer choices
  Jordan
  Wojciech
  Stanisław
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Gdzie utworzono pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich?
  answer choices
  Gniezno
  Poznań
  Kraków
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Kto znajduje się na zdjęciu
  answer choices
  Oda
  Dobrawa
  siostra Mieszka
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Chrzest Polski miała miejsce w
  answer choices
  I połowie X wieku
  II połowie IX wieku
  II połowie X wieku
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Z jakiego kraju pochodziła Dobrawa
  answer choices
  Polski
  Węgier
  Czech
 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Plemieniem, które dało początek państwu polskiemu byli

  answer choices

  Polanie

  Wiślanie

  Mazowszanie

  Ślężanie

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Rządząca Polską do 1370 r. dynastia wywodziła się od legendarnego

  answer choices

  Lecha

  Popiela

  Piasta

  Kraka

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Na północ od Polan mieszkali

  answer choices

  Mazowszanie

  Wiślanie

  Pomorzanie

  Ślężanie

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Wojsko Mieszka I to

  answer choices

  hufiec

  dywizja

  batalion

  drużyna

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Pod Cedynią wojska polskie pokonały niemieckiego możnowładcę

  answer choices

  Hodora

  Hektora

  Hodona

  Ottona

Report Quiz
Join a game