ASK Ting 3 : Bab 2 - 2.1.1 Kriptografi dalam Pengkomputeran
7 months ago
isyharuddin
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
8 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  Apakah komponen utama semasa melakukan kriptografi

  I Kunci

  II Teks biasa

  III Teks sifer

  IV Algoritma

  answer choices

  I dan II

  II dan III

  II, III dan IV

  Semua di atas

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  Kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi

  answer choices

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  Pegenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi

  answer choices

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  Perkhidmatan keselamatan yang mengenalpasti sebarang perubahan terhadap maklumat atau data pihak lain

  answer choices

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  Digunakan untuk membuktikan bahawa penghantar dan penerima maklumat tidak menafikan mereka menghantar dan menerima maklumat tersebut

  answer choices

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  Kriptografi (cryptography) berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, "kriptos" dan "graphein". Apkah maksud KRIPTOS

  answer choices

  Baca

  Terjemah

  Sembunyi

  Tulis

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  Kriptografi (cryptography) berasal daripada bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, "kriptos" dan "graphein". Apkah maksud GRAPHEIN

  answer choices

  Baca

  Terjemah

  Sembunyi

  Tulis

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  Kriptografi (cryptography) digunakan dalam era moden bertujuan untuk

  I Mengawal masalah pencerobohan

  II Melindungi kepentingan maklumat

  III Mengatasi informasi terdedah dan dipintas oleh orang lain

  answer choices

  I dan II

  I dan III

  II dan III

  Semua di atas

Report Quiz
Join a game