pencil-icon
Build your own quiz

Computers

7th

grade

Image

ASK Ting 3 : 2.1.1 Kriptografi dalam Pengkomputeran

267
plays

8 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Apakah komponen utama semasa melakukan kriptografi

  I Kunci

  II Teks biasa

  III Teks sifer

  IV Algoritma

  I dan II

  II dan III

  II, III dan IV

  Semua di atas

 • 2. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • 3. Multiple Choice
  45 seconds
  1 pt

  Pegenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam suatu komunikasi

  Kerahsian (confidentiality)

  Pengesahan (authentication)

  Intergriti (intergrity)

  Tiada sangkalan (non-repudiation)

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?