Algoritma ASK Tingkatan 3 (Bab 3)
7 months ago
masturazlim86
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  Dalam bidang pengkomputeran, apakah yang dimaksudkan dengan search?

  answer choices

  Mencari benda yang hilang

  Mencari item dalam senarai

  Mencari dan mengisih item dalam senarai

  Mencari suatu item yang diisih

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Anatara berikut, yang manakah merupakan ciri sort?

  answer choices

  Mengisih item-item dalam senarai mengikut turutan menaik sahaja

  Mengisih item-item dalam senarai mengikut turutan menaik dan menurun

  Mengisih item-item dalam senarai yang panjang sahaja

  Mengisi dan mencari item dalam senarai

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Teknik isihan yang menyemak dua item bersebelahan ialah

  answer choices

  bubble sort

  bucket sort

  binary search

  linear search

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Teknik ini mencari dan menyemak item di tengah senarai. Jika item di tengah senarai bukan item dikehendaki, item-item di sebelah kiri atau kanan akan diabaikan mengikut syarat yang ditetapkan.

  answer choices

  linear search

  binary search

  bubble sort

  bucket sort

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Antara berikut, yang manakah bukan ciri bucket sort

  answer choices

  Meletakkan item-item ke dalam beberapa kategori secara sementara

  Mengisih item-item dalam setiap kategori sebelum memasukkan semula item-item ke dalam senarai

  Membandingkan dua item bersebelahan

  Sesuai untuk digunakan pada senarai yang mempunyai item yang banyak

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Puan Melissa sedang membeli ikan kembung di pasar. Dia memilih ikan-ikan yang segar. Apakah konsep yang digunakan oleh Puan Melissa

  answer choices

  Linear search

  Binary Search

  Bubble Sort

  Bucket Sort

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Nora ingin mengisih fail-fail maklumat murid ke dalam 26 buah kotak yang dilabelkan abjad A hingga Z. Apakah konsepp yang digunakan oleh Nora untuk memudahkan kerjanya?

  answer choices

  Linear search

  Binary search

  Bubble Sort

  Bucket Sort

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Antara situasi berikut, yang manakah menggunakan konsep gabungan binary search dan linear search

  answer choices

  Abu membeli jam di kedai

  Nek Kiah menjual nasi lemak kepada pelanggan

  Indra memilih baju di sebuah pasar raya

  Fezrul mencari kasut yang sesuai untuk pelanggan di kedai

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Andy diberi senarai yang mempunyai item yang banyak. Item-item dalam senarai tersebut berada dalam kedudukan rawak. Apakah gabungan teknik yang sesuai jika Andy ingin mencari kedudukan item n dalam senarai tersebut?

  answer choices

  Bubble Sort, Linear search

  Bucket Sort, Linear search

  Bubble Sort, Binary search

  Bucket Sort, Binary search

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Teknik carian ini melibatkan carian yang bermula di awal senarai dan membuat perbandingan satu item demi satu item sehingga item yang dikehendaki dijumpai.

  answer choices

  Linear search

  Binary search

  Bubble Sort

  Bucket Sort

Report Quiz
Join a game