Test z dynamiki
7 months ago
jurko
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Na poruszający się jezdnią samochód działa:
  answer choices
  siła oporu
  wszystkie odpowiedzi są poprawne
  siła ciężkości
  siła tarcia
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Siłę, dzięki której przedmioty spadają na Ziemię nazywamy:
  answer choices
  siłą oporu
  siłą tarcia
  siłą dośrodkową
  żadna odpowiedź nie jest poprawna
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Im większa jest masa ciała tym:
  answer choices
  większa jest siła grawitacji
  siła grawitacji jest mniejsza
  masa nie ma wpływu na siłę grawitacji
  tym większa siła oporu
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Siła tarcia zależy od:
  answer choices
  rodzaju podłoża i masy ciała
  rodzaju ośrodka i powierzchni ciała
  prędkości i masy ciała
  objętości i rodzaju podłoża
 • Question 5
  30 seconds
  Q. Dwie siły równoważące się mają:
  answer choices
  taki sam kierunek, zwroty i wartości
  taki sam kierunek i zwroty, ale różne wartości
  taki sam kierunek i wartości, ale przeciwne zwroty
  takie same zwroty i wartości, ale inne kierunki
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Na stole leżą 3 identyczne książki o ciężarach 4N każda. Wypadkowa siła, jaką te książki naciskają na stół ma wartość:
  answer choices
  4N
  8N
  12N
  16N
 • Question 7
  30 seconds
  Q. Pierwszą zasadą dynamiki można wytłumaczyć zachowanie się:
  answer choices
  rzuconego w górę kamienia
  skoczka opadającego na spadochronie
  przyspieszającego samochodu wyścigowego
  zjeżdżającego po rozbiegu skoczka narciarskiego
 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Jak nazywamy pierwszą zasadę Dynamiki Newtona?

  answer choices

  zasada bezwładności

  zasada akcji i reakcji

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Pasażer jadący w samochodzie poczuł, że jego ciało przechyla się w prawo. W jaki sposób zmienił się tor ruchu samochodu?

  answer choices

  samochód skręca w prawo

  samochód skręca w lewo

  samochód przyśpiesz

  samochód gwałtownie hamuje

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Co jest miarą bezwładności ciał?

  answer choices

  sprężystość

  ciężar

  gęstość

  masa

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Od czego zależy tarcie. Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

  answer choices

  od masy ciała

  od pola powierzchni styku ciał

  od rodzaju powierzchni trących

  od wartości siły nacisku

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Na których rysunkach pokazano zastosowanie III zasady dynamiki Newtona

  answer choices
 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  Na wózek o masie 5 kg działają siły jak pokazano na rysunku. Ile wynosi wartość przyspieszenie wózka.

  answer choices

  2 m/s

  4 m/s2

  2 m/s2

  4 m/s

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  "Siły wzajemnego oddziaływanie dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek ale przeciwne zwroty i sa przyłożone do dwóch różnych ciał"

  to treść

  answer choices

  I zasady dynamiki Newtona

  II zasady dynamiki Newtona

  III zasady dynamiki Newtona

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Zjawisko odrzutu to wykorzystanie której zasady dynamiki?

  answer choices

  pierwszej

  drugiej

  trzeciej

  wszystkich

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  Adam siedzi na krześle. Jeśli Adaś naciska na krzesło siłą 450N to krzesło naciska na Adasia...

  answer choices

  siłą większą niż 450N, przeciwnie zwróconą.

  siłą równą 450N, przeciwnie zwróconą.

  siłą mniejszą niż 450N, przeciwnie zwróconą.

  krzesło nie naciska na Adasia.

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  W komorze próżniowej upuszczono piórko i młotek. Co spadło jako pierwsze?

  answer choices

  młotek, bo jest cięższy.

  piórko, bo ma większą powierzchnię.

  spadną równocześnie.

  w ogóle nie spadną, bo to próżnia.

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Ile jest zasad dynamiki

  answer choices

  2

  4

  5

  3

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Jednostką siły jest

  answer choices

  kilogram

  metr

  niuton

  dżul

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  Podaj nazwę przyrządu

  answer choices

  waga

  siłomierz

  termometr

  linijka

Report Quiz
Join a game