pencil-icon
Build your own quiz

History, Other

11th

grade

Image

Perniagaan SPM 2018

user

14.9K
plays

40 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Apakah tujuan penubuhan organisasi bukan bermotifkan untung?

  Membantu golongan berkemampuan mendapatkan perkhidmatan percuma

  meningkatkan penglibatan semua pihak dalam aktiviti kemasyarakatan

  menyediakan premis perniagaan kepada usahawan

  menawarkan produk berkualiti tinggi

 • 2. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal?

  perniagaan kekal berterusan

  keputusan adalah hak pemilik

  cukai keuntungan dikecualikan

  pemilik menanggung liabiliti terhad

 • 3. Multiple Choice
  2 minutes
  1 pt

  ~Tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (pindaan 1978)

  ~kerjasama antara dua atau lebih individu

  ~setiap ahli menggabungkan modal, kepakaran, pengalaman dan pengetahuan

  Apakah bentuk pemilikan tersebut?

  koperasi

  perkongsian

  milikan tunggal

  syarikat sendirian berhad

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?