แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับตารางธาตุ
7 months ago
noona3305_15202
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับตารางธาตุ

  answer choices

  แถวแนวตั้งของธาตุเรียกว่า หมู่

  แถวแนวนอนทั้ง 7 ของตารางเรียกว่า คาบ

  ตารางธาตุคือ การจัดเรียงธาตุในเคมีของตารางในรูปแบบของตารางบนพื้นฐานของเลขอะตอมเท่านั้น

  ธาตุโลหะอยู่ฝั่งซ้าย

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  ตารางธาตุจัดเรียงธาตุแบ่งออกเป็นกี่หมู่

  answer choices

  8

  10

  17

  18

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  K ในตารางธาตุหมายถึงธาตุใด

  answer choices

  โพแทสเซียม

  ฟอสฟอรัส

  แคลเซียม

  โซเดียม

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดประกอบด้วยธาตุที่เป็นอโลหะทั้งหมด

  answer choices

  C O Br Cl

  B Hg Zn C

  Si P Li Na

  O Ca S P

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดผิดเกี่ยวกับธาตุหมู่ 8A

  answer choices

  เฉื่อยต่อปฏิกิริยา

  พบในรูปอะตอมอิสระ

  มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ8

  มีสถานะเป็นของเหลวหรือแก๊ส

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่โลหะแทรนซิชัน

  answer choices

  Mn

  Mg

  Mo

  Nb

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  จากภาพบริเวณ A B และ C คือข้อใด

  answer choices

  สัญลักษณ์ของธาตุ เลขอะตอม เลขมวล

  สัญลักษณ์ของธาตุ จำนวนอิเล็กตรอน จำนวนโปรตอน

  สัญลักษณ์ของธาตุ จำนวนโปรตอน จำนวนนิวตรอน

  สัญลักษณ์ของธาตุ เลขมวล เลขอะตอม

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ธาตุใดเป็นธาตุที่เป็นโลหะ

  answer choices

  ออกซิเจน

  แคลเซียม

  คลอรีน

  โซเดียม

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  ธาตุในข้อใดสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรุนแรง

  answer choices

  แมกนีเซียม

  คลอรีน

  โซเดียม

  ฮีเลียม

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  ธาตุใดต่อไปนี้มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยามากที่สุด

  answer choices

  F2

  O2

  Na

  Cl2

Report Quiz
Join a game