İklim
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  • Yazları sıcak ve kurak geçmektedir.

  • Kış yağışları genellikle yağmur şeklindedir.

  • Yıllık ortalama 600 – 1000 mm yağış gerçekleşmektedir.

  Bu açıklamalar aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi için daha uygundur?

  answer choices

  Ekvatoral

  Akdeniz

  Step

  Çöl

  Kutup

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Ekvatoral İklim Bölgesi içinde bulunan ağaçlar yıl boyunca yapraklarını dökmeden yeşil kalabilmektedir.


  Bu durum bu bölgenin hangi özelliği ile açıklanır?

  answer choices

  Orman altı bitki örtüsünün zengin olması

  Yağış ve sıcaklık rejiminin düzenli olması

  Bitki çeşitliliğinin fazla olması

  Orman tahribatının az olması

  Toprağın aşırı yıkanması

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  • Kaktüs benzeri bünyesinde su tutabilen bitkiler

  • Yayvan ve iğne yapraklı ormanlar ile çayırlar

  • Çalı ve kısa boylu ot toplulukları

  • Yosun ve kısa boylu ot toplulukları


  Yukarıda verilen bitki toplulukları ile iklim tipleri eşleştirildiğinde hangi iklim tipine ait bitki topluluğu bulunmaz?

  answer choices

  Ilıman okyanusal iklim

  Ekvatoral İklim

  Tundra iklimi

  Step iklimi

  Çöl iklimi

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi soğuk kuşak iklimleri içerisinde yer alır?

  answer choices

  Savan iklimi

  Step iklimi

  Karasal iklim

  Tundra iklimi

  Muson İklimi

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerinde farklı iklim tiplerinin oluşmasında etkili olmamıştır?

  answer choices

  Enlem etkisi

  Sürekli basınç kuşakları

  Sıcak ve soğuk su akıntıları

  Boylam etkisi

  Sürekli rüzgârlar

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde yağışın yıl içindeki dağlımı daha düzenlidir?

  answer choices

  Muson

  Savan

  Tundra

  Akdeniz

  Ekvatoral

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  Toprak kış aylarında donmuş haldedir.

  Yaz aylarında toprak üzerinde bataklıklar oluşur.

  Yıllık yağış miktarı 250 mm civarındadır.


  Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi hangisidir?

  answer choices

  Tundra iklimi

  Savan iklimi

  Ekvatoral İklim

  Karasal iklim

  Muson iklimi

 • Question 8
  20 seconds
  Q.
  answer choices

  ekvatoral iklime aittir.

  step iklimine aittir.

  bozkır iklimine aittir.

  savan iklimine aittir.

  muson iklimine aittir

 • Question 9
  10 seconds
  Q.

  Günlük sıcaklık farkı en çok olan iklimdir?

  answer choices

  Kutup

  Muson

  Çöl

  Sert karasal

  Tundra

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  Aşağıdaki iklimlerden hangisinde yazlar yağışlı kışlar kurak geçer?

  answer choices

  Ilıman okyanusal

  bozkır

  ekvatoral

  muson

  Çöl

 • Question 11
  10 seconds
  Q.
  answer choices

  ekvatoral iklimde yaşıyordur

  kutup ikliminde yaşıyordur

  savan ikliminde yaşıyordur

  çöl ikliminde yaşıyordur

 • Question 12
  20 seconds
  Q.
  answer choices

  bitki örtüsü yaprağını dökmeyen ağaçlardır

  bitki örtüsü yoktur

  bitki örtüsü çalı ve kurakçıl otlardır

  bitki örtüsü makidir

  bitki örtüsü uzun boylu otlar yer yer ağaç topluluklarıdır

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim türü hangisidir?

  answer choices

  Çöl

  Kutup

  Sert karasal

  Savan

  Muson

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Ekvatoral iklimde görülen yağış oluşum türü hangisidir.

  answer choices

  Yükselim

  Orografik

  Cephe

  Frontal

  Yamaç

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  Aşağıdaki iklim türünün hangisinin yağış oluşum şekli orografiktir

  answer choices

  Kutup

  Akdeniz

  Muson

  Ekvatoral

  Sert Karasal

Report Quiz
Join a game