นิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  นายนรินทรธิเบศร์เป็นกวีในรัชกาลใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 2

  รัชกาลที่ 3

  รัชกาลที่ 4

  รัชกาลที่ 5

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ลักษณะการประพันธ์ที่ใช้ในการแต่งคือข้อใด

  answer choices

  กลอนและร่าย

  กาพย์และโคลง

  โคลงและร่าย

  ฉันท์และกาพย์

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  โคลงนิราศนรินทร์ เริ่มต้นเรื่องด้วยบทใด

  answer choices

  พรรณนาการเดินทาง

  ชมบ้านเมือง

  สดุดีพระมหากษัตริย์

  พรรณนาการจากนาง

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  เอียงอกเทออกอ้าง อวดองค์ อรเอย

  เมรุชุบสมุทรดินลง เลขแต้ม

  อากาศจักจารผจง จารึก พอฤๅ

  โฉมแม่หยาดฟ้าแย้ม อยู่ร้อนฤๅเห็น

  จากบทประพันธ์ข้างต้น กวีสื่อถึงเรื่องใด

  answer choices

  สื่อความรู้สึกลึกซึ้งที่มีต่อนางอันเป็นที่รัก

  สื่อความรู้สึกที่มีต่อมารดา

  สื่อความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความโกรธ

  สื่อความรู้สึกถึงธรรมชาติของชีวิต

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  โคลงนิราศนรินทร์ เริ่มเดินทางด้วยพาหนะใด

  answer choices

  ม้า

  เรือ

  รถยนต์

  เกวียน

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  จุดหมายปลายทางของโคลงนิราศนรินทร์ คือสถานที่ใด

  answer choices

  ชุมพร

  เมืองตะนาวศรี

  เพชรบุรี

  ถลาง

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  "จำใจจากแม่เปลือง ปลิดอก อรเอย" มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  จำใจต้องจากนางอันเป็นที่รัก เหมือนหัวใจของพี่ถูกพรากไปจากน้อง

  ถ้าควักหัวใจออกมาได้จะฝากไว้กับน้อง

  จำใจต้องจากน้องไปด้วยความอาลัยอาวรณ์

  ถ้าปลิดหัวใจให้น้องได้ พี่จะทำทันทีด้วยความรักและอาลัย

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  "อ้าโฉมแม่แบบเบญ- จลักษณ์ เรียมเอย" ข้อใดคือลักษณะของหญิงงามในเบญจลักษณ์

  answer choices

  ผมงาม

  ตางาม

  คิ้วงาม

  เล็บงาม

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  "พักตร์สี่แปดโสตฟัง อื่นอื้อ" หมายถึงใคร

  answer choices

  พระอินทรเทพ

  พระศิวะเทพ

  พระวิษณุเทพ

  พระพรหมเทพ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  เทพองค์ใดที่ผู้แต่งไม่ได้กล่าวถึง

  answer choices

  พระอินทร์

  พระนารายณ์

  พระพรหม

  พระพิฆเนศ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  "นทีสี่สมุทรม้วย หมดสาย" ขอใดไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับคำที่ขีดเส้นใต้

  answer choices

  ขีรสาคา

  เสนนาคร

  นีลสาคร

  ปีตสาคร

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  มหาสมุทรที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ มีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  ขีรสาคร

  ปีตสาคร

  นีลสาคร

  ผลิกสาคร

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ไตรรัตน์ หมายถึงสิ่งใด

  answer choices

  แก้วสามดวง

  ความดีสามสิ่งที่ควรทำ

  ทองคำสามอย่าง

  ของสามสิ่งที่ควรมี

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  โลกมนุษย์ โลกสวรรค์ โลกบาดาล มีความหายตรงกับข้อใด

  answer choices

  ตรีโลก

  ด้าว

  แผ่นฟ้า

  เมืองเมรุ

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  โคลงบทนี้ใช้โวหารภาพพจน์ใด

  โฉมควรจักฟากฟ้า ฤๅดิน ดีฤๅ

  เกรงเทพไท้ธรณินทร์ ลอบกล้ำ

  ฝากลมเลื่อนโฉมบิน บนเล่านะแม่

  ลมจะชายชักช้า ชอกเนื้อเรียมสงวน

  answer choices

  อุปมา

  บุคคลวัต

  อธิพจน์

  อุปลักษณ์

Report Quiz
Join a game