ข้อสอบอินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร
8 months ago
kroochalinee_13246
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ต(Internet)ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ

  ระบบการสื่อสารที่ไม่จำกัดเวลา

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  โครงการอาพาร์เน็ตถือกำเนิดมาจากสาเหตุใด

  answer choices

  สงครามระหว่างค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายเสรีประชาธิปไตย

  สงครามนิวเคลียร์

  การค้นคว้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

  การตัดต่อทางพันธุกรรม ( GMO

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการเก็บเว็บไซต์ที่น่าสนใจไว้ใช้งานครั้งต่อไปอย่างรวดเร็ว จะปฏิบัติอย่างไร

  answer choices

  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน History

  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Search

  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Favorites

  เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Refresh

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  การปรับภาษาให้เป็นภาษาไทย ใช้คำสั่งใด

  answer choices

  Encoding

  go to

  Favorites

  Refresh

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  www.thnic.net เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการของกลุ่มองค์กรใด

  answer choices

  กลุ่มองค์กรการค้า

  กลุ่มองค์กรเครือข่าย

  กลุ่มองค์กรทหาร

  กลุ่มองค์กรการศึกษา

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  ISP หมายถึงข้อใด

  answer choices

  ผุ้ให้บริการทางด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

  ผู้ให้บริการเนื้อที่สร้างโฮมเพจบนอินเตอร์เน็ต

  ผู้ให้บริการเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล

  ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบบุคคล

  answer choices

  โมเด็ม

  คู่สายโทรศัพท์

  บัญชีผู้ใช้งาน

  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  หน้าแรกของเว็บเพ็จ (Web Page) เรียกว่าอะไร

  answer choices

  Home Site

  Home Page

  http

  Web Site

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  เว็บเพ็จ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร

  answer choices

  ปกหนังสือ

  หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

  กระดานไวท์บอร์ด

  โต๊ะเขียนหนังสือ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  อินเตอร์เน็ต ถูกพัฒนามาจากระบบเครือข่าย

  answer choices

  . NECTEC

  Micro Net

  MILNET

  . ARPANET

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านต้องเชื่อมผ่านอุปกรณ์ใด

  answer choices

  โมเด็ม

  เราท์เตอร์

  ทีซีพี

  โปโตคอล

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีกี่รูปแบบ

  answer choices

  2 รูปแบบ

  . 3 รูปแบบ

  4 รูปแบบ

  5 รูปแบบ

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  การกำหนดรหัสผ่าน Password ควรใช้กี่ตัวอักษร

  answer choices

  มากกว่า 3 ตัว

  มากกว่า 4 ตัว

  มากกว่า 5 ตัว

  . มากกว่า 6 ตัว

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์สำคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน

  answer choices

  เครื่องคอมพิวเตอร์

  .โมเด็ม

  โทรศัพท์

  .เราท์เตอร์

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  อินเทอร์เน็ต หมายถึง

  answer choices

  การเชื่อมต่อกันระหว่างเครือข่าย

  การเชื่อมต่อกันระหว่างบุคคลกับบุคคล

  การเชื่อมต่อกันระหว่างบุคคลกับองค์กร

  การเชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรกับองค์กร

 • Question 16
  45 seconds
  Q.

  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใด

  answer choices

  Chat

  . E -mail

  . Net

  . Web

 • Question 17
  45 seconds
  Q.

  . บริการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นซึ่งตั้งอยู่ไกลออกไป สามารถใช้บริการใด

  answer choices

  Download

  . FTP

  . Telnet

  BBS

 • Question 18
  45 seconds
  Q.

  การบริการในลักษณะของกระดานข่าวหรือบูเลตินบอร์ด คือข้อใด

  answer choices

  UseNet

  Download

  IRC

  Chat

 • Question 19
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  answer choices

  เครื่องคอมพิวเตอร์

  โมเด็ม

  โทรศัพท์

  โทรทัศน์

 • Question 20
  45 seconds
  Q.

  .การเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์โดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคือ

  answer choices

  ทีซีพี

  โมเด็ม

  เราท์เตอร์

  โปโตคอล

Report Quiz
Join a game