Warunki rozwoju rolnictwa
8 months ago
1lochrzanow_62766
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  Czynnikiem przyrodniczym rozwoju rolnictwa nie jest

  answer choices

  długość okresu wegetacyjnego

  suma roczna opadów atmosferycznych

  rzeźba terenu

  wielkość gospodarstw rolnych

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Wybierz zdanie prawdziwe opisujące okres wegetacyjny

  answer choices

  jest zróżnicowany w zależności od długości geograficznej

  jest zróżnicowany w zależności od szerokości geograficznej

  może być ujemny

  jest najdłuższy w USA

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Wybierz nazwę państwa w którym okres wegetacji jest najdłuższy

  answer choices

  Norwegia

  Mongolia

  Mjanma

  Niderlandy

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  Najżyźniejsza gleba to

  answer choices

  rędzina

  czarna ziemia

  czarnoziem

  brunatna

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  Zasoby siły roboczej w rolnictwie

  answer choices

  są największe w KWR

  są najmniejsze w KWR

  ich wielkość nie zależy od poziomu rozwoju gospodarczego

  mają wpływ na wielkość zbiorów

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Korzystna struktura agrarna jest wtedy gdy gospodarstwa rolne

  answer choices

  należą do dzierżawców

  należą do prywatnych właścicieli

  należą do państwa

  żadna odpowiedź nie opisuje struktury agrarnej

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Do użytków rolnych nie należą

  answer choices

  lasy

  łąki

  ugory

  plantacje

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  Łąki i pastwiska największą powierzchnię zajmują w:

  answer choices

  Afryce

  Ameryce Północnej

  Australii

  Europie

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  Państwo w którym udział gruntów ornych jest najwyższy to:

  answer choices

  Chiny

  USA

  Polska

  Mongolia

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Wielka Równina:

  answer choices

  to region położony w USA

  ma żyzne gleby mady

  jest niziną

  wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Report Quiz
Join a game