หลัง: เครื่องกลอย่างง่าย (สอบแก้และผู้ที่ยังไม่สอบ)
8 months ago
suthidet2020_01505
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  เครื่องกลชิ้นนี้เรียกว่าอะไร

  answer choices

  คาน

  ล้อและเพลา

  พื้นเอียง

  สกรู

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสองตัวอย่างของ รอก

  answer choices

  มีดและใบขวาน

  หลอดไฟและสกรู

  ตัวร้อยสายธงหัวเสาและตัวร้อยเชือกผ้าม่าน

  หนังสติ๊กและขาหยั่งโยกเยก

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  สิ่งใดที่เครื่องกลอย่างง่ายทำได้

  answer choices

  ใช้แรงน้อยๆ บนระยะทางยาวๆ

  ลดแรงที่ต้องทำงาน

  เปลี่ยนทิศทางของแรง

  ทำได้ทุกข้อ

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นตัวอย่างการใช้เครื่องกลอย่างง่ายทำงาน

  answer choices

  เด็กวิ่งข้ามสนาม

  พนักงานธนาคารนับธนบัตร

  ผู้หญิงกำลังผลักรถเข็นขึ้นทางลาด

  เด็กกำลังกินแซนวิช

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เครื่องมือที่ช่วยดึงธงขึ้นยอดเสาคือ

  answer choices

  ล้อและเพลา

  คาน

  พื้นเอียง

  รอก

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  เครื่องกลที่ประกอบด้วยเครื่องกลอย่างง่ายอย่างน้อยสองส่วนมาประกอบกัน เรียกว่าอะไร

  answer choices

  complicated machine

  compound or complex machine

  comprehensive machine

  constructive machine

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  หลักการที่นำเอาพื้นเอียงมาพันรอบแกนหมุน คือเครื่องกลชนิดใด

  answer choices

  คาน

  รอก

  สกรู

  ลิ่ม

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  เครื่องกลที่ประกอบด้วยแท่งยาวๆ แข็งเกร็ง หมุนรอบจุดหมุนที่คงที่ คืออะไร

  answer choices

  คาน

  รอก

  ล้อและเพลา

  พื้นเอียง

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  ขวานเป็นตัวอย่างเครื่องมือกลชนิดใด

  answer choices

  รอก

  พื้นเอียง

  สกรู

  ลิ่ม

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  กระดานดก (เด๋อ เดิง ด่าง) เป็นเครื่องกลใด

  answer choices

  ลิ่ม

  คาน

  พื้นเอียง

  รอก

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  เป็นเครื่องกลชนิดใด

  answer choices

  ลิ่ม

  รอก

  พื้นเอียง

  ล้อและเพลา

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  มีส่วนประกอบของเครื่องกลชนิดใด

  answer choices

  ลิ่ม

  รอก

  พื้นเอียง

  สกรู

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องกลอย่างง่าย

  answer choices

  spring

  screw

  pulley

  wedge

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  เครื่องกลชนิดใดมักพบบนฝาปิดของขวดปลาแดก

  answer choices

  lever

  inclined plane

  pulley

  screw

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  นี่คือตัวอย่างของเครื่องกลชนิดใด

  answer choices

  wedge

  lever

  incline plane

  wheel and axle

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  นี่คือตัวอย่างเครื่องกลชนิดใด

  answer choices

  wheel and axle

  gear

  lever

  inclined plane

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  จุดหมุนบน "คาน" เรียกว่าอะไร

  answer choices

  load

  resistance

  bar

  fulcrum

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  พลังงานที่ถ่ายทอดจากการออกแรงกระทำให้วัตถุเคลื่อนที่เรียกว่าอะไร

  answer choices

  ความพยายาม

  พลังงานศักย์

  พลังงานจลน์

  งาน

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  ประสิทธิภาพของเครื่องกลหมายถึง

  answer choices

  ร้อยละของงานที่ได้ต่องานที่ทำ

  ร้อยละของเวลาที่ผลิตงานกับเวลาที่เครื่องกลทำงานทั้งหมด

  ร้อยละของงานที่มีคุณภาพจากเครื่องกล

  ร้อยละของงานที่ทำต่อเวลาที่ใช้

 • Question 20
  120 seconds
  Q.

  การได้เปรียบเชิงกลหมายถึง

  answer choices

  แรงที่ได้ต่อแรงพยายามทำ

  แรงที่พยายามทำต่อแรงที่ได้

  แรงที่ได้ต่องานที่ทำ

  งานที่ทำต่อแรงที่ได้

 • Question 21
  120 seconds
  Q.

  การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีของกรรไกรคือ

  answer choices

  ระยะด้ามต่อระยะปาก

  ระยะปากต่อระยะด้าม

  แรงที่ออกต่อแรงที่ได้รับ

  แรงที่ได้รับต่อแรงที่ออกไป

 • Question 22
  180 seconds
  Q.

  รอกเดี่ยวเคลื่อนที่มีการได้เปรียบเชิงกลเท่าไร

  answer choices

  0.5

  1.0

  1.5

  2.0

 • Question 23
  300 seconds
  Q.

  ถ้าลดรัศมีของเพลาลงครึ่งหนึ่ง การได้เปรียบเชิงกลจะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ลดลงครึ่งหนึ่ง

  ลดลงสองเท่า

  เพิ่มขึ้นสองเท่า

  เพิ่มขึ้นสี่เท่า

 • Question 24
  300 seconds
  Q.

  ถ้าเพิ่มความยาวแขนหมุนสกรูเป็นสี่เท่า การได้เปรียบเชิงกลจะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ลดสองเท่า

  ลดสี่เท่า

  เพิ่มสองเท่า

  เพิ่มสี่เท่า

 • Question 25
  120 seconds
  Q.

  การผ่อนแรงของลิ่มขึ้นกับอะไร

  answer choices

  ความยาวและความหนา

  ความหนาและน้ำหนัก

  น้ำหนักและความยาว

  ความเอียงและความยาว

 • Question 26
  300 seconds
  Q.

  ต้องการออกแรงงัดวัตถุหนัก 500 นิวตัน ด้วยแรง 25 นิวตัน ด้วยคานยาว 4 เมตร จะต้องจัดให้จุดหมุนอยู่ห่างจากปลายที่จะงัดประมาณกี่เซนติเมตร

  answer choices

  20

  25

  30

  35

 • Question 27
  300 seconds
  Q.

  ล้อและเพลามีรัศมีล้อ 80 ซม. รัศมีเพลา 20 ซม. นำไปหมุนเพื่อยกรถมวล 1,000 กิโลกรัม ในทางทฤษฎี(ไม่คิดแรงเสียดทานต่างๆ) จะต้องออกแรงเทียบเท่ามวลกี่กิโลกรัม

  answer choices

  100

  200

  250

  400

 • Question 28
  300 seconds
  Q.

  ต้องการพาดไม้กระดานให้ผ่อนแรง 4 เท่าในการออกแรงลากสัมภาระขึ้นท้ายรถบรรทุกซึ่งสูงจากพื้น 2 เมตร จะใช้ไม้กระดานยาวกี่เมตร

  answer choices

  2

  4

  8

  10

 • Question 29
  120 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นปริมาณที่เป็นกำลังงานทางฟิสิกส์

  answer choices

  300 kJ

  450 HP

  500 MPa

  750 N.m

 • Question 30
  180 seconds
  Q.

  การแล่นของรถบัสจากโรงเรียนไปจังหวัดเลย มีส่วนใดของรถที่ใช้หลักการของเครื่องกลอย่างง่าย (ให้ตอบได้ 3 คำตอบ)

  answer choices

  ที่เปิดก็อกน้ำ

  ราวจับหน้ารถ

  บันไดทางขึ้นในรถ

  ฝาปิดห้องเก็บของใต้รถ

  พัดลมเป่าเครื่องยนต์

Report Quiz
Join a game