Gender Inequality
8 months ago
johnrix0977_94541
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  It is unequal treatment between men and women.

  answer choices

  Gender Equality

  Gender Inequality

  Gender Iniqaulity

  Gnder Inequality

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  They are associated with your specific gender.

  answer choices

  Gender Equality

  Gender Inequality

  Gender Stereotypes

  Gnder Stereotypes

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  It sets you into boxes of what you are and what you are not.

  answer choices

  Gender Stereotypes

  Gender Steroetypes

  Gnder Stretotypes

  Gender Inequality

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  It sets you into boxes of what you can do and cannot do.

  answer choices

  Wage Gap

  Lack of Women in Leadership Roles

  Gender Stereotypes

  None of the Answer

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  It is the Average pay difference between men and women across all fields.

  answer choices

  Gender Stereotypes

  Gender Wage Gap

  Lack of Women in Leadership Roles

  None of the Answer

 • Question 6
  10 seconds
  Q.

  Ito ay ang sistema ng pamahalaan kung saan ang mga namumuno sa pamahalaan ay inihalal ng taumbayan.

  answer choices

  Monarchy

  Democracy

  Oligarchy

  None of the Answers

 • Question 7
  10 seconds
  Q.

  Ang pinakapayak na pamantayan ng pagiging demokratiko ng isang bansa.

  answer choices

  Halalan

  Malaya

  Patas

  None of the Answer

 • Question 8
  10 seconds
  Q.

  Nabibigyan ang mga mamayan ng pagkataong makaboto ang nasa sapat na edad.

  answer choices

  Halalan

  Patas

  Malaya

  Transaparent na Halalan

 • Question 9
  10 seconds
  Q.

  Ang halalayan kung pantay ang ibinibigay na oportunidad sa lahat ng pangkat na kumakandidato.

  answer choices

  Malaya

  Patas

  Transparent na Halalan

  None of the Answers

 • Question 10
  10 seconds
  Q.

  Ang Halalan kung malayang naibabalita at naipapakita ang buong proceso ng halalan at iba't ibang aspekto nito.

  answer choices

  Malaya

  Transparent

  Malaya

  None of the Answers

 • Question 11
  10 seconds
  Q.

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI kasama sa mga sangkap ng Demokrasya

  answer choices

  Malaya

  Patas

  Patatas

  Transparent

 • Question 12
  10 seconds
  Q.

  Ito ay isang listahan ng mga karapatan ng mamayan.

  answer choices

  Bill of Rights

  Due Process

  Rule of Law

  None of the Answers

 • Question 13
  10 seconds
  Q.

  Ito ay mga karapatang kinakalinga ng BILL OF RIGHTS maliban sa?

  answer choices

  Karapatang nagsisiguro sa pagiging lihim ng komuunikasyon

  Karapatan ng malayang pagdulog sa hukuman.

  Karapatang na Hindi malayang pagpapahayag

  Karapatang laban sa pag-aalis ng buhay, kalayaan at mga ari-arian

 • Question 14
  10 seconds
  Q.

  Ito ay ang paggalang sa karapatan na hindi maalisan ng buhay, kalayaan at ari-arian

  answer choices

  Due Process

  Rule of Law

  Bill of Rights

  None of the Answers

 • Question 15
  10 seconds
  Q.

  Ito ay hindi pagkapantay-pantay na pagtrato ng tao

  answer choices

  Gender Inequality

  Gender Equality

  None of the Answer

Report Quiz
Join a game