Renesans
9 months ago
dominikborowski89
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  Renesans jest inaczej nazywany:

  answer choices

  odrodzeniem

  odmienieniem

  oświeceniem

  reformacją

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  Renesans został zapoczątkowany

  answer choices

  we Francji

  W Hiszpanii

  we Włoszech

  w Niemczech

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  Nazwa "odrodzenie" oznacza:

  answer choices

  kontynuację kultury średniowiecznej

  narodziny nowej kultury polskiej

  nawiązanie do kultury antycznej

  wprowadzanie zmian w zabytkach kultury antycznej

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  Renesansowy prąd umysłowy interesujący się potrzebami człowieka, jego rozwojem i indywidualnością to:

  answer choices

  teocentryzm

  humanizm

  reformacja

  klasycyzm

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  Cechą klasycyzmu renesansowego nie jest:

  answer choices

  mimetyzm (mimesis)

  harmonia

  prostota

  dynamizm

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  Opiekę nad artystami, którą udzielali zamożni i wpływowi ludzie nazywa się:

  answer choices

  mecenatem

  reformacją

  humanitaryzmem

  żadna z podanych odpowiedzi

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  Reformacja doprowadziła do:

  answer choices

  powstania luteranizmu

  rozłamu w Kościele

  powstania kalwinizmu

  wszystkie podane odpowiedzi

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  Irenizm zakładał:

  answer choices

  organizację wojen religijnych

  tolerancję pomiędzy przedstawicielami różnych religii

  realizację celów z wykorzystaniem dowolnych środków

  żadna z podanych odpowiedzi

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  Jan Kochanowski nie pisał:

  answer choices

  trenów

  tragedii

  sielanek

  nowel

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  Zakończona puentą jest:

  answer choices

  bajka

  fraszka

  pieśń

  sielanka

 • Question 11
  45 seconds
  Q.

  Cechą charakterystyczną pieśni jest:

  answer choices

  regularność

  obecność rymów

  występowanie refrenu

  wszystkie odpowiedzi są poprawne

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  Fraszki Mikołaja Reja nazywa się:

  answer choices

  figlikami

  bukolikami

  żarcikami

  aforyzmami

 • Question 13
  45 seconds
  Q.

  Jan Kochanowski odwoływał się do:

  answer choices

  epikureizmu

  stoicyzmu

  mitologii

  wszystkie podane odpowiedzi

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  Właściwością trenu nie jest:

  answer choices

  wyrażanie żalu z powodu czyjejś śmierci

  pochwała zalet zmarłego

  rozpamiętywanie zalet zmarłego

  obecność pointy

 • Question 15
  45 seconds
  Q.

  Kolejną epoką po renesansie jest:

  answer choices

  średniowiecze

  odrodzenie

  barok

  oświecenie

Report Quiz
Join a game