แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
9 months ago
sutha.phy42
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้สามารถอธิบายความพยายามของแรงในทางวิทยาศาสตร์ (Force)

  answer choices

  แมคนัมเตะฟุตบอลในระยะ 30 เมตร เข้าประตูฝ่ายตรงข้าม

  ด้าดาวิ่งกระโดดไกลได้ 3 เมตร และเขาหยุดทันทีเมื่อถึงพื้น

  มดดำและแตงโมผลักกล่องหนัก 100 กิโลกรัม ในทิศตรงข้ามกันแต่กล่องไม่เคลื่อนที่

  ถูกต้องทุกข้อ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมวล

  answer choices

  มวลเป็นปริมาณที่บ่งบอกความเฉื่อยของสสาร

  มวลเป็นปริมาณสเกลลาร์

  วัตถุที่มีมวลมากจะต้านการเคลื่อนที่มาก

  มวลมีหน่วยเป็นนิวตัน

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึง “แรงลัพธ์” ไม่ถูกต้อง

  answer choices

  วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงลัพธ์เสมอ

  แรงเมื่อกระทำต่อวัตถุแล้ววัตถุเคลื่อนที่ตรงข้ามกับแนวแรง

  แรงลัพธ์เป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยในระบบ SI คือ นิวตัน (N)

  แรงลัพธ์หมายถึงผลรวมของแรงย่อยตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่กระทำต่อวัตถุ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  กล่องใบหนึ่งหนัก 5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 25 เมตรต่อวินาที ถ้ามีแรง F มากระทำ ดังรูป ข้อใดเป็นจริงมากที่สุด

  answer choices

  กล่องจะเคลื่อนที่ไปทางทิศขวามือ ด้วยความเร็วลดลง

  กล่องจะเคลื่อนที่ไปทางทิศซ้ายมือ ด้วยความเร็วลดลง

  กล่องจะเคลื่อนที่ไปทางทิศขวามือ ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น

  กล่องจะเคลื่อนที่ไปทางทิศซ้ายมือ ด้วยความเร็วเพิ่มขึ้น

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้สรุปเกี่ยวกับแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสคู่หนึ่งได้ถูกต้อง

  answer choices

  สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตมากกว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์เสมอ

  แรงเสียดทานสถิตมีขนาดมากกว่าแรงเสียดทานจลน์เสมอ

  แรงเสียดทานสถิตมีขนาดน้อยกว่าแรงเสียดทานจลน์เสมอ

  มีคำตอบถูกมากกว่า 1 ข้อ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ออกแรงลากวัตถุที่วางอยู่นิ่งบนพื้นที่ที่มีแรงเสียดทาน เป็นเวลา 1 นาที ข้อใดกล่าวผิด

  answer choices

  หลังเวลา 1 นาที วัตถุจะเคลื่อนที่ช้าลงเรื่อย ๆ

  หลังเวลา 1 นาที วัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงตามแนวเดิม

  วัตถุเริ่มเคลื่อนที่เมื่อแรงที่กระทำมากกว่าแรงเสียดทานจลน์

  ถ้าแรงที่ลากมากกว่าแรงเสียดทาน วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  หนังสือเล่มหนึ่งถูกผลักให้ไถลไปบนพื้นโต๊ะราบด้วยความเร็วคงตัว ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง

  answer choices

  แรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อหนังสือเท่ากับศูนย์

  แรงเสียดทานที่พื้นกระทำต่อหนังสือเท่ากับศูนย์

  แรงลัพธ์ที่กระทำต่อหนังสือเท่ากับศูนย์

  ถูกทั้งข้อ (2) และข้อ (3)

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถยนต์ที่กำลังวิ่งผ่านทางโค้งไปทางซ้ายด้วยขนาดความเร็วคงที่สังเกตเห็นวัตถุที่ห้ออยู่บนเพดานรถทางด้านหน้าของผู้โดยสารกำลังร่วงหล่นลงสู่พื้น เขาสังเกตเห็นการร่วงหล่นเป็นอย่างไร ถ้าทางโค้งนี้ไม่ได้ยกพื้นให้เอียง

  answer choices

  เคลื่อนที่ตรงสู่พื้นรถ

  เคลื่อนที่เบนไปทางขวาเป็นทางโค้งวงกลม

  เคลื่อนที่เบนไปทางขวาเป็นเส้นตรง

  เคลื่อนที่เบนไปทางซ้ายเป็นเส้นตรง

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  เมื่อรถหยุดกะทันหัน ผู้โดยสารจะคะมำไปข้างหน้า เหตุการณ์นี้เป็นไปตามกฎนิวตันข้อใด

  answer choices

  ข้อ 1

  ข้อ 2

  ข้อ 3

  ถูกทุกข้อ

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  เด็กชายผู้หนึ่งถือลูกโป่งที่บรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมขึ้นไปบนรถประจำทางคันหนึ่ง เมื่อขึ้นไปนั่งเรียบร้อย เขาก็ผู้เชือกลูกโป่งเข้ากับรางพนักที่นั่งข้างหน้าเขา ขณะที่รถแล่นไปเรื่อยๆ เด็กชายก็นั่งตัวตรงบนเบาะที่นั่งและลูกโป่งก็ลอยตั้งตรงในอากาศถ้าคนขับต้องเหยียบเบรคกะทันหัน นักเรียนคิดว่าจะเห็นสภาพการณ์บนรถประจำทางคันนี้เป็น

  answer choices

  ทั้งศีรษะเด็กและลูกโป่งเอนไปทางหลังรถ(คือตรงข้ามกับทิศทางที่รถกำลังแล่นไปอยู่)

  ทั้งศีรษะเด็กและลูกโป่งเอนไปทางหน้ารถ

  ศีรษะเด็กเอนไปทางหน้ารถ แต่ลูกป่งเอนไปทางหลังรถ

  ศีรษะเด็กเอนไปทางหลังรถ แต่ลูกโป่งอนไปทางหน้ารถ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดแสดงให้เห็นว่า “ วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ ”

  answer choices

  วัตถุหยุดนิ่ง

  วัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็วคงตัว

  วัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงมีความเร่งเท่ากับศูนย์

  วัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงมีความเร่งค่าหนึ่งคงตัวตลอดไป

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ชายคนหนึ่งมวล 50 กิโลกรัม อยู่บนตาชั่งในลิฟต์ที่กำลังวิ่งลง ตาชั่งชี้น น้ำหนัก 400 นิวตัน จงวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลิฟต์ ด้วยความเร่งเท่าใด

  answer choices

  2 เมตร/วินาที2

  4 เมตร/วินาที2

  6 เมตร/วินาที2

  8 เมตร/วินาที2

Report Quiz
Join a game