Education

12th

grade

Image

KELAS X SM 2: Analisis Tembang Macapat Sinom Serat Wedhatama

44
plays

25 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt
  Image

  Serat wedhatama kaanggit dening Natapraja saking Kasunanan Surakarta, asmane yaiku...

  A. KGPAA Mangkunara IV

  B. KGPAA Mangkunara V

  C. KGPAA Mangkunara VI

  D. KGPAA Mangkunara VII

  E. KGPAA Mangkunara III

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt

  Gambar Priyagung Natapraja kang trep minangka panganggit serat Wedhatama, yaiku

  Image
  Image
  Image
  Image
  Image
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Ing ngisor iki minangka jenise tembang macapat, kejawi

  Mijil

  Maskumambang

  Kinanthi

  Dhandhanggula

  Wedhatama

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?