Olimpiada matematica faza pe scoala cl.a VII-a RACOVITA - SIBIU
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
8 QuestionsShow answers
 • Question 1
  900 seconds
  Q.

  1. După o reducere cu 30%, o scumpire cu 45% şi apoi o reducere cu 15 %, un obiect costă 34,51 lei.

  Aflaţi preţul iniţial al obiectului.

  answer choices

  34,51 lei

  40 lei

  50 lei

  42 lei

 • Question 2
  900 seconds
  Q.

  După o reducere cu 30%, o scumpire cu 45% şi apoi o reducere cu 15 %, un obiect costă 34,51 lei.

  Cu cât la sută a fost reducerea ?

  answer choices

  p = 13,725%

  p = 0%

  p = 20%

  p = 18%

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  1. Calculaţi :


  a) N = [√(̅6̅7̅1̅+̅√̅̅(̅̅̅7̅̅̅+̅̅̅√̅̅̅3̅̅̅2̅̅̅4̅̅̅) ) ∶(2√̅1̅3̅) ]2n ,

  unde n =√1̅3̅4 : √1̅3̅2 : 13

  answer choices

  N = 26

  N = √1̅3̅

  N = 13

  N = 20

 • Question 4
  900 seconds
  Q.

  1. Calculaţi :

  (√̅√̅2̅̅1̅̅6 +1)(√̅√̅̅2̅̅8 +1)(√̅√̅̅2̅̅4 +1))

  answer choices

  27 + 1

  28

  200

  255

 • Question 5
  900 seconds
  Q.

  1. În triunghiul ABC, m (∢A )= 90º, AB = c cm, AC = b cm, se prelungesc catetele AB şi AC astfel încât AE = 2c, A situat între B şi E, AD = b/2 , B situat între D şi C.

  Precizaţi poziţia dreptelor CE şi DB ;

  answer choices

  DB = CE

  DB ⧺ CE

  DB ‖ CE

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  a) Calculaţi AΔDBA/ AΔCAE

  answer choices

  1/4

  1/2

  2/3

  1

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Pe laturile AB, AC şi BC ale triunghiului ABC se iau punctele Mϵ[AB], Nϵ[AC] şi PϵBC astfel încât AM/MB = 2/5 şi BC/CP = 2/3. Aflaţi AN / AC ireductibilă, astfel încât punctele M, N, P să fie coliniare.

  answer choices

  4 / 10

  2 / 5

  2 / 3

  4 / 5

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  În pătratul ABCD cu latura AB = a, se construieşte în interior triunghiul ABE echilateral.

  Calculaţi AΔABE + AΔDEC.

  answer choices

  a2 / 4

  a2√̅3̅

  a2 / 3

  a2 / 2

Report Quiz
Join a game