Business

perniagaan F5 Bab 2 pengurusan sumber fizikal dan teknologi

188
plays

35 questions

Player avatar

Introducing new Paper mode

No student devices needed. Know more

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Pilih pernyataan yang tepat tentang sumber fizikal perniagaan .

  Aset nyata sesebuah perniagaan

  Aset tak ketara sesebuah perniagaan

  Bangunan dan kemudahan perniagaan

  Peralatan teknologi maklumat dan komunikasi perniagaan

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Antara yang berikut , pernyataan manakah yang merupakan tujuan mengurus sumber fizikal perniagaan ?

  I. Memastikan pekerja sentiasa cekap dan mahir

  II. Memastikan semua mesin dalam keadaan baik

  III.Memastikan stok bahan mentah sentiasa mencukupi

  IV.Memastikan reka cipta produk tidak ditiru oleh pesaing

  I dan II

  I dan III

  II dan III

  III dan IV

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Apakah kelebihan mengurus sumber fizikal perniagaan ?

  Mengelakkan kerosakan stok

  Meningkatkan nilai perniagaan

  Meningkatkan kualiti produk siap

  Mempercepatkan urusan perniagaan

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes