Computers

University

Image

Phần Mềm Dạy Học

1.7K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt

  Phần mềm dạy học là gì?

  là phần mềm được thiết kế để hỗ trợ cho sự giảng dạy và học tập.

  là phần mềm được thiết kế để chỉ hỗ trợ cho sự giảng dạy và học tập.

  là công cụ được thiết kế để hỗ trợ và chỉ hỗ trợ cho sự giảng dạy và học tập.

  là phần mềm được thiết kế để hỗ trợ và chỉ hỗ trợ cho sự giảng dạy và học tập.

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  10 seconds
  1 pt

  Có mấy cách phân loại phần mềm phổ biến?

  2

  1

  4

  3

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Theo cách phân loại theo chức năng thì phần mềm trên đây thuộc nhóm nào?

  Phần mềm dạy học chuyên dụng

  Phần mềm hỗ trợ dạy học ở lớp

  Phần mềm tham khảo

  Phần mềm giáo dục cho trẻ em và dạy học ở nhà

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?