อัตราการว่างงาน
9 months ago
tuck_pong_oo_90292
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  อัตราการว่างงานมี กี่ประเภท

  answer choices

  1 ประเภท

  2 ประเภท

  3 ประเภท

  4 ประเภท

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  การว่างงานโดยเปิดเผย มีกี่ลักษณะ

  answer choices

  2 ลักษณะ

  3 ลักษณะ

  4 ลักษณะ

  5 ลักษณะ

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  สมศรีผ่าตัดไส้ติ่ง หัวหน้างานจึงหยุดงาน 1 เดือน จากกรณีดังกล่าว เป็นการว่างงานลักษณะใด

  answer choices

  การว่างงานตามฤดูกาล

  การว่างงานชั่วคราว

  การว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจ

  การว่างงานเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  ชาวนาจะมีงานทำในช่วงฤดู และจะว่างงานหลังเก็บเกี่ยวข้าว ถือเป็นการว่างงานลักษณะใด

  answer choices

  การว่างงานตามฤดูกาล

  การว่างงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

  การว่างงานเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

  การว่างงานชั่วคราว

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  บริษัทผลิตรถจักรยานลดลง เพราะ คนหันมาใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้น ผู้ที่เคยทำงานผลิตรถจักรยานไม่สามารถโยกย้ายไปทำงานบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์ได้ จึงกลายเป็นคนตกงาน ถือเป็นการว่างงานลักษณะใด

  answer choices

  การว่างงานตามฤดูกาล

  การว่างงานเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

  การว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจ

  การว่างงานชั่วคราว

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ชาตรี เรียนจบ ป.ตรี สาขาการตลาด แต่ได้ทำงานเป็น รปภ. โรงงานงานผลิตน้ำปลา ถือเป็นการว่างงานประเภทใด

  answer choices

  กางว่างงานโดยแอบแฝง

  การว่างงานโดยเปิดเผย

  การว่างงานชั่วคราว

  การว่างงานเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  เจ้าของบริษัทผลิตบะหมี่กึ่งสำเสร็จรูป นำเข้าเครื่องจักรผลิตบะหมี่ เพื่อลดแรงงานคน จึงทำให้คนว่างงาน ถือเป็นการว่างงานลักษณะใด

  answer choices

  การว่างงานชั่วคราว

  การว่างงานเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

  การว่างงานที่เกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจ

  การว่างงานตามฤดูกาล

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่การว่างงานโดยเปิดเผย

  answer choices

  การว่างงานชั่วคราว

  การว่างงานถาวร

  การว่างงานตามฤดูกาล

  การว่างงานเกิดจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  การว่างงาน หมายถึง อะไร

  answer choices

  คนที่มีงานทำประจำ

  คนที่ผู้ในวัยทำงาน 15 ปี ขึ้นไป

  คนที่มีความสามารถทำงาน แต่ไม่มีงานทำ

  บุคคลมีความสามารถในการทำงาน

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  การว่างงานโดยแอบแฝง หมายถึงอะไร

  answer choices

  การทำงานสูงกว่าระดับความรู้

  การทำงานเท่ากับระดับความรู้

  การทำงานต่ำกว่าระดับความรู้

  ถูกทุกข้อ

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลควรใช้ นโยบาลการคลังอย่างไร

  answer choices

  เพิ่มภาษีอากร และ เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล

  ลดภาษีอากร และ เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล

  เพิ่มภาษีอากร และ ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

  ลดภาษีอากร และ ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  ในภาวะเงินฝืด ใครได้รับผลประโยชน์

  answer choices

  ลูกจ้าง

  นักธุรกิจ

  แม่ค้าพ่อค้า

  ผู้ประกอบการ

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  ในภาวะเงินเฟ้อใครได้รับผลประโยชน์

  answer choices

  นักธุรกิจ

  ครู

  ตำรวจ

  คนงานก่อสร้าง

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  ภาวะที่ ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น แต่กลับซื้อสินค้าและบริการได้ปริมาณน้อยลง คือความหมายของภาวะใด

  answer choices

  ภาวะเงินเฟ้อ

  ภาวะเงินฝืด

  ภาวะว่างงาน

  ภาวะโลกร้อน

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  ภาวะที่ ราคาสินค้าและบริการลดลง ซื้อสินค้าและบริการได้ปริมาณมากขึ้น คือความหมายของภาวะใด

  answer choices

  ภาวะเงินเฟ้อ

  ภาวะเงินฝืด

  ภาวะว่างงาน

  ภาวะโลกร้อน

Report Quiz
Join a game