„Popa Tanda”, de Ioan Slavici
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Protagonistul textului „Popa Tanda” este preotul Trandafir, întrucât:

  answer choices

  apare în toate etapele acțiunii și intră în relație cu toate celelalte personaje, fiind centrul de interes al cititorului;

  este memorabil pentru un singur episod al textului;

  este adus în prezentul narativ prin rememorări.

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Semnificative pentru caracterul complex al preotului Trandafir sunt cele două nume:

  answer choices

  Trandafir sugerează frumusețea morală a preotului, dar și felul acestuia de a vorbi, prea direct; Tanda este porecla primită de la sătenii care îi răspund cu ostilitate;

  Trandafir sugerează datoria lui de a modela sufletele oamenilor, iar Tanda trădează reușita acestuia de a-i schimba pe săteni.

 • Question 3
  180 seconds
  Q.

  În structura „Este om bun; a învățat multă carte, cântă mai frumos decât chiar răposatul tatăl său...și totdeauna vorbește drept și cumpănit, ca și cum ar citi din carte”, se conturează:

  answer choices

  calitățile personajului: om cu învățătură de carte, voce frumoasă, echilibrat și drept;

  calitățile personajului: gospodar și strângător, îndemânatic și priceput;

  defectul preotului: prea aspru cu oamenii, sincer, iar acest fel deschis îi va schimba întreaga existență;

  firea dinamică a preotului.

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Preotul Trandafir intră în conflict cu sătenii, deoarece:

  answer choices

  Încrezător în puterea cuvântului, încearcă să-i convingă prin predici, sfaturi și batjocură de necesitatea muncii, numai că sătenilor nu le pasă de strădaniile lui;

  Unde prindea oamenii, acolo le ținea sfaturi.

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Comportamentul lui în fragmentul „O soție bolnavă, trei copii mici, al patrulea de lapte... Inima îi era grea... intră în biserică... începu să plângă greu și cu suspin... Puternice Doamne! Ajută-mă!” scoate la iveală:

  answer choices

  conflictul interior, pe care îl trăiește când își dă seama că eforturile au fost zadarnice;

  conflictul exterior, pe care îl trăiește când își dă seama că eforturile au fost zadarnice;

  bucuria preotului;

  conștientizarea reușitei de a-i determina pe enoriași să muncească.

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Părintele Trandafir pune în practică tot ce îi învățase pe alții, experimentează sfaturile date sătenilor, profitând de binefacerile muncii, ceea ce înseamnă că:

  answer choices

  Părintele Trandafir a acceptat să se complacă, să trăiască asemeni enoriașilor;

  Părintele Trandafir este un străin, omul care vine din afară, și din acest motiv se lovește de ostilitatea sătenilor;

  Din om al vorbelor se transformă în om al faptelor și, prin acțiunile sale, reușește să schimbe mentalitatea înapoiată a colectivității;

  Exemplul personal nu îi determină pe săteni să se apuce de treabă.

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Principalul mod de expunere al textului, narațiunea, are rol în:

  answer choices

  evidențierea stărilor sufletești ale personajului;

  conturarea relației dintre personaje;

  conturarea portretelor fizice;

  prezentarea firului epic și evidențierea trăsăturilor morale ale personajelor.

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  Naratorul acestui text este:

  answer choices

  subiectiv, dovadă relatarea la persoana I; acesta apare în universul ficțional creat, se implică afectiv, ceea ce înseamnă că există o unică perspectivă asupra evenimentelor;

  obiectiv, dovadă relatarea la persoana a III-a; acesta nu apare în universul ficțional creat, nu se implică afectiv, știe mai multe decât personajele sale și le manevrează destinele din umbră;

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Descoperind personajele textului, percepem o idee filtrată prin masca lor:

  answer choices

  În nuvela sa, Slavici oglindește lumea satului și oferă un model de comportare umană.

  Nuvela este construită pe ideea că vorbele conferă valoare vieții, nu faptele.

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Mijloacele indirecte de caracterizare a preotului sunt:

  answer choices

  acţiunile personajului, analizele psihologice, limbajul, numele/ porecla acestuia, relația cu enoriașii, modul și mediul în care trăiește;

  afirmațiile naratorului: „Și harnic și grijitor om este părintele Trandafir”;

  afirmațiile altui personaj: „Ține-l, Doamne, la mulți ani, că este omul lui Dumnezeu”.

Report Quiz
Join a game