DIGITALIADA- Triunghiul - probleme
9 months ago
costeldudau_24438
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Perimetrul unui triunghi ale cărui laturi au lungimile 3 cm, 40 mm și 5 cm este:

  answer choices

  48 cm

  48 mm

  12 cm

  12 mm

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Dacă un triunghi are perimetrul de 19 cm și suma lungimilor a două laturi este 12 cm atunci lungimea celei de-a treia latură este:

  answer choices

  31 cm

  6 cm

  7 cm

  9 cm

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Un triunghi cu perimetrul 65 cm are lungimile laturilor proporționale cu numerele 2, 5 și 6. Lungimile laturilor triunghiului sunt:

  answer choices

  2 cm, 5 cm, 6 cm

  15 cm, 20 cm, 30 cm

  10 cm, 25 cm, 30 cm

  20 cm, 20 cm, 25 cm

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Un triunghi isoscel are o latură de 3 cm și perimetrul de 10 cm. Lungimile celorlalte două laturi pot fi:

  answer choices

  3 cm și 4 cm

  2 cm și 5 cm

  3,5 cm și 3,5 cm

  3 cm și 7 cm

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Unghiul C al unui triunghi ABC, în care unghiul A=50o și unghiul B=70o, are măsura de :

  answer choices

  70o

  60o

  80o

  90o

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Dacă între măsurile unghiurilor triunghiului DEF există relațiile ∢F=2∢D și ∢E=6∢F atunci:

  answer choices

  ∢D=20o , ∢E=40o , ∢F= 120o

  ∢D=12o , ∢E=144o , ∢F= 24o

  ∢D=12o , ∢E=24o , ∢F= 144o

  ∢D=40o , ∢E=60o , ∢F= 80o

 • Question 7
  300 seconds
  Q.

  În triunghiul DEF notăm cu I punctul de intersecție a bisectoarelor unghiurilor E și F. Dacă unghiului EDF are72o atunci unghiul EIF are:

  answer choices

  72o

  126o

  108o

  18o

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul ABC, AM mediană cu M∈BC și BM=3,8 cm. Lungimea laturii BC este:

  answer choices

  76 cm

  3,8 cm

  6,6 cm

  7,6 cm

 • Question 9
  180 seconds
  Q.

  Un triunghi dreptunghic are un unghi ascuțit cu măsura de 42o. Măsura celuilalt unghi ascuțit este de :

  answer choices

  58o

  48o

  138o

  42o

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Selectează lungimile cu care se poate construi un triunghi.

  answer choices

  10 cm, 6 cm, 8cm

  75 mm, 0,6 dm, 6,5 cm

  2 cm, 3 cm, 5 cm

  8 cm, 7 cm, 20 cm

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul ascuțitunghic ABC construim înălțimea AD, D∈BC. Dacă ∢B=51o și ∢C=37o atunci:

  answer choices

  ∢BAD=39o și ∢CAD=53o

  ∢BAD=51o și ∢CAD=37o

  ∢BAD=129o și ∢CAD=143o

  ∢BAD=90o și ∢CAD=53o

Report Quiz
Join a game