DIGITALIADA- Triunghiul-noțiuni teoretice
9 months ago
costeldudau_24438
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Triunghiul oarecare este triunghiul care are:

  answer choices

  un unghi drept

  laturile de lungimi diferite

  două laturi de lungimi egale

  un unghi obtuz

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Triunghiul isoscel este triunghiul care are:

  answer choices

  laturile de lungimi egale

  laturile de lungimi diferite

  un unghi ascuțit

  două laturi de lungimi egale

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Triunghiul echilateral este triunghiul care are:

  answer choices

  două laturi de lungimi egale

  toate laturile de lungimi egale

  un unghi drept

  un unghi obtuz

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Triunghiul ascuțitunghic este triunghiul care are:

  answer choices

  un unghi drept

  un unghi ascuțit

  un unghi obtuz

  toate unghiurile ascuțite

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Triunghiul dreptunghic este triunghiul care are:

  answer choices

  un unghi drept

  toate unghiurile drepte

  un unghi ascuțit

  un unghi obtuz

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Triunghiul obtuzunghic este triunghiul care are:

  answer choices

  un unghi drept

  toate unghiurile obtuze

  un unghi obtuz

  un unghi ascuțit

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Triunghiul dreptunghic isoscel este triunghiul care are:

  answer choices

  un unghi drept

  două laturi de lungimi egale

  un unghi drept și două laturi de lungimi egale

  toate laturile de lungimi egale

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Elementele triunghiului sunt:

  answer choices

  semidreptre

  drepte

  puncte

  laturi, unghiuri, vârfuri

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Perimetrul triunghiului reprezintă:

  answer choices

  suma măsurilor unghiurilor

  suma lungimilor tuturor laturilor

  lungimea unei laturi

  masura unui unghi

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este egală cu:

  answer choices

  360o

  180o

  90o

  270o

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Mediana în triunghi e segmentul determinat de:

  answer choices

  un vârf și mijocul laturii opuse

  un vârf și piciorul perpendicularei din vârf pe latura opusă

  două vârfuri

  mijloacele a două laturi

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Înaltimea în triunghi e segmentul determinat de:

  answer choices

  două vârfuri

  un vârf și mijocul laturii opuse

  mijloacele a două laturi

  un vârf și piciorul perpendicularei din vârf pe latura opusă

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  Mediatoarea în triunghi e dreapta

  answer choices

  perpendiculară pe o latură

  ce trece printr-un vârf

  ce trece prin mijlocul unei laturi

  perpendiculara pe mijlocul unei laturi

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  Bisectoarea în triunghi e semidreapta

  answer choices

  perpendiculara pe o latura

  ce trece printr-un varf

  ce împarte un unghi în două unghiuri congruente

  perpendiculara pe mijlocul unei laturi

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Centrul de greutate al unui triunghi este punctul de intersecție al

  answer choices

  înălțimilor

  medianelor

  mediatoarelor

  bisectoarelor

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  Ortocentrul unui triunghi este punctul de intersecție al

  answer choices

  medianelor

  înălțimilor

  mediatoarelor

  bisectoarelor

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  Centrul cercului înscris în triunghi este punctul de intersecție al

  answer choices

  înălțimilor

  medianelor

  mediatoarelor

  bisectoarelor

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  Centrul cercului circumscris unui triunghi este punctul de intersecție al

  answer choices

  înălțimilor

  medianelor

  mediatoarelor

  bisectoarelor

Report Quiz
Join a game