Computers

3rd -

1stgrade

Image

Asas sains komputer tingkatan 3 bab 1

1.7K
plays

13 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Dalam fasa___________, pengatur cara akan menemu bual, membuat soal selidik dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pelanggan.

  Fasa analisis masalah

  Fasa pengekodan

  Fasa dokumentasi

  Fasa pengujian

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Pada fasa rekabentuk aturcara, pengatur cara akan menulis _____________ dan melakar_______________

  carta alir , pseudokod

  pseudokod, carta alir

  aturcara, pseudokod

  bentuk atur cara , aturcara

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  semasa melaksanakan fasa______________,pseudokod akan ditukarkan kepada kod arahan yang difahami oleh komputer

  pengekodan

  atur cara

  analisis masalah

  pengecaman corak

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?