DIGITALIADA-Mulțimea numerelor întregi,axă,opus,modul,comparare
10 months ago
costeldudau_24438
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Q.

  Mulțimea numerelor întregi se notează cu:

  answer choices

  Z

  Q

  N

  Î

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Se consideră mulțimea A={-2,-4, 5,7,8,-13,-12}. Mulțimea B={x∈A/ x este număr întreg negativ } este formată din elementele:

  answer choices

  {-2,-4}

  {5,7,8}

  {-2,-4, 5,7,8,-13,-12}

  {-2,-4,-13,-12}

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Selectați afirmațiile adevărate:

  answer choices

  -5∈Z

  41∉Z

  0∈Z*

  1/13 ∈Z

  28/7∈Z

 • Question 4
  300 seconds
  Q.

  Selectați afirmațiile adevărate:

  answer choices

  N⊂Z

  Z⊂N

  Z⊂Z*

  N∪Z*=Z

  N∩Z*=N*

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Alegeți afirmațiile adevărate:

  answer choices

  -27 și 27 sunt numere opuse

  15 și -15 sunt numere opuse

  -3 și 0 sunt numere opuse

  7 și -6 sunt numere opuse

  49 și 49 sunt numere opuse

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Alegeți afirmațiile corecte, urmărind desenul de mai sus:

  answer choices

  Literei A îi corespunde coordonata -1

  Literei B îi corespunde coordonata 3

  Literei B îi corespunde coordonata -3

  Literei A îi corespunde coordonata 1

  Literei B îi corespunde coordonata -4

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Din șirul -8,-6,-4, ...., ..., ...., 4 lipsesc următoarele numere:

  answer choices

  -2, 2

  -3,-2,-1,0,1,2,3,4

  -2,0,2

  6,8

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Alegeți variantele corecte:

  answer choices

  ∣-14∣=14

  ∣43∣=-43

  ∣100∣=1000

  ∣8∣=8

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Afirmația "Dintre două numere întregi negative, este mai mic cel care are modul mai mare" este:

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

  Nu se poate spune

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Alegeți relațiile adevărate:

  answer choices

  -5<-2

  8<20

  -100>3

  -2<0

  -7>-25

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  Mulțimea A={x/x∈Z și -2≤x<3} conține elementele:

  answer choices

  {0,1,2}

  {-1,0,1,2,3}

  {-2,-1,0,1,2}

  {-2,-1,0,1,2,3}

 • Question 12
  180 seconds
  Q.

  Cel mai mare număr întreg care este mai mic decât -37 este:

  answer choices

  -36

  -38

  36

  100

 • Question 13
  180 seconds
  Q.

  Alegeți ordonarea crescătoare corectă pentru următoarele numere: 10,-12,-20,7

  answer choices

  7,10,-12,-20

  -12,-20,7,10

  -20,-12,7,10

  -20,-12,10,7

 • Question 14
  180 seconds
  Q.

  Elementele mulțimii A={x∈Z/ ∣x∣<4} sunt:

  answer choices

  {0,1,2,3}

  {-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4}

  {-3,-2,-1,0,1,2,3}

  {-3,-2,-1}

 • Question 15
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului ∣-14∣:∣-2∣-∣-3∣ este :

  answer choices

  10

  4

  11

  7

Report Quiz
Join a game