ประวัติศาสตร์ ม.3
10 months ago
thanyaphon7
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  เทือกเขาใดของทวีปอเมริกาใต้ที่ยาวจากเหนือจดใต้และขนานกับมหาสมุทรแปซิฟิก

  answer choices

  แอนดีส

  เซียร์รามาเดร

  แอปปาเลเซียน

  คราเกนสเบอร์ก

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ประเทศใดในอเมริกาใต้ที่ตกเป็นอาณานิคมของโปรตุเกส

  answer choices

  เปรู

  ชิลี

  อาร์เจนตินา

  บราซิล

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ประชากรดั้งเดิมในทวีปอเมริกาใต้คือชนกลุ่มใด

  answer choices

  เมสติโซ

  อินเดียน

  มูแลตโต

  มอวโกลอยด์

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ดินแดนในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้ฟ

  answer choices

  สเปน

  อังกฤษ

  ฝรั่งเศส

  โปรตุเกส

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของชาวยุโรปในการเดินทางมายังทวีปอเมริกาใต้

  answer choices

  แสวงหาสมบัติ

  ผนวกเป็นอาณานิคม

  หาที่ปลูกเครื่องเทศ

  ระบายผู้คนจากเมืองแม่

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ชนเผ่าดั้งเดิมและมีอารยธรรมเป็นของตนเองหมายถึงข้อใด

  answer choices

  อินเดียน

  เมสติโซ

  มูแลตโต

  แซมโบ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  กลุ่มเลือดผสมที่มีมากที่สุดของอเมริกาใต้คือพวกใด

  answer choices

  ผิวขาว-ผิวดำ

  ผิวดำ-ผิวเหลือง

  ผิวขาว-อินเดียนแดง

  ผิวเหลือว-อินเดียนแดง

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงสังคมและวัฒนธรรมอเมริกาใต้ถูกต้อง

  answer choices

  เป็นสังคมที่พัฒนาแล้ว

  เป็นสังคมเกษตรกรรม

  เป็นสังคมอุตสาหกรรม

  เป็นสังคมที่มีค่าครองชีพสูง

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้พูดภาษาใดเป็นหลัก

  answer choices

  สเปน

  อังกฤษ

  โปรตุเกส

  ฝรั่งเศส

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ประชากรส่วนใหญ่ของอเมริกาใต้นับถือนิกายใด

  answer choices

  โรมันคาธอลิค

  โปรแตสแตนท์

  กรีกออโธดอกซ์

  เชิรชออฟอิงแลนด์

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ชาติที่นำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแผ่ที่อเมริกาใต้ในระยะแรกคือ

  answer choices

  อิตาลี

  สเปน

  อังกฤษ

  ฝรั่งเศส

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  บริเวณในทวีปอเมริกาใต้มีประชากรเบาบางมากที่สุด

  answer choices

  อ่าวรีโอเดลาปลาตา

  แม่น้ำอุรุกวัย

  ลุ่มแม่น้ำอเมซอน

  แม่น้ำปารากวัย

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ประชากรกรส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ได้รับอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมมาจากภูมิภาคใดมากที่สุด

  answer choices

  ทวีปเอเชีย

  ทวีปออสเตรเลีย

  ทวีปแอฟริกา

  ทวีปยุโรป

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ประเทศในอเมริกาใต้ที่สื่อสารโดยใช้ภาษาโปรตุเกตคือ

  answer choices

  อาร์เจนติน่า

  เปรู

  บราซิล

  ชิลี

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  บริเวณใดที่อุดมสมบูรณ์ในทวีปอเมริกาใต้

  answer choices

  คลองปานามา

  ลุ่มแม่น้ำอะเมซอล

  อ่าวรีโอเดลาปลาตา

  แม่น้ำปารากวัย

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ผู้ปลดปล่อยแห่งทวีปอเมริกาใต้คือ

  answer choices

  ไซมอลโบลิวาห์

  อเมริโก เวสปุชชี

  ควน ดีอัซเด โซลีส

  ฟรันซิสโก ปีซาร์โร

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  แม่น้ำสำคัญของทวีปอเมริกาใต้คือ

  answer choices

  แม่น้ำไนล์

  แม่น้ำดานูบ

  แม่น้ำอะเมซอล

  แม่น้ำมิสซิสซิปปี้

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  อะไรที่กั้นระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้

  answer choices

  แม่น้ำอะเมซอล

  คลองปานามา

  ป้อมซักซาฮัวมาน

  อ่าวรีโอเดลาปลาตา

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ผู้ที่สร้างป้อมซักซาฮัวมาน คือใคร

  answer choices

  ชาวมายัน

  ชาวเติร์ก

  ชาวมูลัตโต

  ชาวอินคา

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  สายเลือดระหว่างชาวผิวขาวกับชาวแอฟริกัน คือ

  answer choices

  มามีลูโก

  ชาวมูลัตโต

  ชาวเติร์ก

  ชาวอินคา

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  เมสติโซ สายเลือดผสมระว่าง...

  answer choices

  สเปน+อินเดียน

  โปรตุเกส+อินคา

  อินคา+อินเดียน

  มายา+เติร์ก

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  ชาวโปรตุเกสกับชาวอินเดียนพื้นเมือง คือ

  answer choices

  มายา

  มามีลูโก

  มูลัตโต

  เมสติโซ

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  ขบวนเต้นรำ ด้วยเพลงแซมบ้า คือ

  answer choices

  เทศกาลฉลองชัย

  เทศกาลบูชายันต์

  เทศกาลฟีเอสต้า

  เทศกาลคาร์นีวัล

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  ขบวนแห่ระบำปีศาจเป็นเทศกาลของชาวอินเดียนพื้นเมืองคือ

  answer choices

  เทศกาลฉลองชัย

  เทศกาลบูชายันต์

  เทศกาลฟีเอสต้า

  เทศกาลคาร์นีวัล

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  เทศกาลฟีเอสต้ากับเทศกาลคาร์นีวัลคือเทศกาลในศาสนาใด

  answer choices

  ศาสนาพุทธ

  ศาสนาอิสลาม

  ศาสนาพราหมณ์

  ศาสนาคริสต์

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  ยุโรปนำทาสจากทวีปใดเข้ามาเป็นแรงงานในไร่อ้อย

  answer choices

  เอเชีย

  แอฟริกา

  ออสเตรเลีย

  อเมริกาเหนือ

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  แหล่งที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลกคือ

  answer choices

  อาร์เจนติน่า

  เปรู

  บราซิล

  ชิลี

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  อาเจนตินา เป็นกลุ่มผู้นำในการส่งออกอะไร

  answer choices

  น้ำตาล

  ข้าวโพด

  ข้าวเหนียว

  ข้าวสาลี

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  รัฐสหกรณ์กายอานา อยู่ภายใต้การปกครองของใคร

  answer choices

  สหราชอาณาจักร

  อเมริกา

  ฝรั่งเศส

  อิตาลี

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  รัฐบาลโปรตุเกสจ้างนักเดินเรือให้สำรวจบราซิลคือใคร

  answer choices

  ฟรันซิสโก ปีซาร์โร

  ควน ดีอัซเด โซลีส

  ไซมอลโยลิวาร์

  อเมริโก เวสปุชชี

Report Quiz
Join a game