arkusz kalkulacyjny
10 months ago
esto1927_94452
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
11 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  Jak nazywa się popularny arkusz kalkulacyjny?

  answer choices

  Word

  Paint

  Excel

  Writer

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Do czego służy arkusz kalkulacyjny?

  answer choices

  do pisania tekstów

  do rysowania

  do wykonywania obliczeń, gromadzenia danych w postaci np. tabel

  do "obróbki" zdjęć

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  Jak nazywa się wskazany na rysunku strzałką element okna arkusza kalkulacyjnego?

  answer choices

  okienko

  komórka aktywna

  komórka pasywna

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  Z ilu kolumn i wierszy składa się pokazana obok tabela?

  answer choices

  12 kolumn 4 wiersze

  4 kolumny 12 wierszy

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  Wskazany strzałką na rysunku zapis oznacza:

  answer choices

  ilość kolumn i wierszy do zaznaczonego miejsca

  adres komórki aktywnej

  ilość wierszy i kolumn w tabeli

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  Adres B125 oznacza, że aktualnie aktywna jest komórka:

  answer choices

  w wierszu b i kolumnie 125

  w kolumnie b i wierszu 125

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  Wskaż poprawnie zbudowaną formułę obliczania sumy zawartości komórek D3, D4 I D5

  answer choices

  D3+D4+D5

  SUMA(D3:D5)

  = D3+D4+D5

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  Przedstawiony sposób obliczania sumy liczb z wykorzystaniem adresów komórek, nazywamy:

  answer choices

  adresowaniem względnym

  adresowaniem bezwzględnym

  adresowaniem mieszanym

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  Aby poprawnie zapisać formułę obliczającą w arkuszu kalkulacyjnym, należy pamiętać o:

  answer choices

  wstawieniu na początku adresu komórki, która zawiera dane liczbowe

  wstawieniu na początku znaku =

  wstawieniu na początku znaku fx

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  Który z rysunków przedstawia wykres słupkowy?

  answer choices
 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  Przed przystąpieniem do utworzenia wykresu należy w pierwszej kolejności:

  answer choices

  ustalić miejsce przygotowania wykresu wykresu

  wybrać typ wykresu

  zaznaczyć w tabeli dane lub wyniki

  ustalić układ wykresu

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game