DIGITALIADA VIII. Funcții - Recapitulare
10 months ago
akhilles
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Punctele

  A(1; -4), B(-5; -10) și C(3; -2)

  sunt coliniare.

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Dacă f:ℝ→ℝ, f(x) = 2x - 4,

  atunci f(5) = ...

  answer choices

  5

  -3

  6

  -4

  3

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Fie f:ℝ→ℝ, f(x) = 3x - 2.

  Valoarea lui m pentru care

  punctul A(4; m) aparține graficului funcției f este ...

  answer choices

  m = 3

  m = 2

  m = -7

  m = 10

  alt răspuns

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Fie f:ℝ→ℝ, f(x) = 5x - 2.

  Valoarea lui m pentru care

  punctul A(m; 8) aparține graficului funcției f este ...

  answer choices

  m = -1

  m = 0

  m = 1

  m = 2

  m = 38

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Fie f:ℝ→ℝ, f(x) = mx + 1.

  Valoarea lui m pentru care

  punctul A(2; 7) aparține graficului funcției f este ...

  answer choices

  m = -1

  m = 2

  m = 3

  m = 7

  alt răspuns

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Fie funcția f:ℝ→ℝ, f (x) = 3x – 2.

  Alegeți care din punctele următoare aparțin graficului funcției:

  answer choices

  A(–1; –4)

  B(–2; –8)

  C(0; 2)

  D(1; 3)

  E(2; 4)

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Fie funcția f:ℝ→ℝ, f (x) = 2x – 5.

  Care dintre punctele următoare aparțin graficului funcției f pentru care coordonatele sunt egale?

  answer choices

  A(-1; -1)

  B(0; 0)

  C(1; 1)

  D(3; 3)

  E(5; 5)

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  Fie funcția f:ℝ→ℝ, f (x) = 4 - x.

  Distanța de la O (originea axelor xOy)

  la graficul funcției este ...

  answer choices

  2√2

  3√2

  √2

  2

  3

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Punctul de intersecţie al graficelor funcţiilor

  f:ℝ→ℝ, f (x) = 2x - 4

  și

  g:ℝ→ℝ, g (x) = -x + 5 este ...

  answer choices

  (9; -4)

  (3; 2)

  (3; 3)

  (2; 3)

  (9; 4)

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Fie funcția f:ℝ→ℝ, f(x) = -2x + 7.

  Media geometrică a numerelor

  f(-1) și f(3) este ...

  answer choices

  1

  √2

  3

  √3

  5

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Stabiliți valoarea de adevăr a propoziției:

  "Diagrama următoare nu este o funcție"

  answer choices

  Adevărat

  Fals

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Este dată o funcție f:A→B, definită prin tabelul din sus.

  Suma elementelor mulțimii de valori a funcției f este ...9

  answer choices

  -6

  1

  0

  2

  3

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  Punctul A(2; 7) are abscisa egală cu ...

  answer choices

  -2

  2

  7

  9

  5

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Punctul B(3; 2) are ordonata egală cu ...

  answer choices

  -3

  3

  2

  5

  -5

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  Diagrama din figura ce descrie o funcție este ...

  answer choices

  a)

  b)

  c)

 • Question 16
  180 seconds
  Q.

  Aria triunghiului determinat de graficul funcţiei f:ℝ→ℝ,

  f(x) = 2x - 6 și axele Ox și Oy este ...

  answer choices

  6

  9

  12

  18

  20

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  Fie funcția f:ℝ→ℝ, f(x) = 3x - 5.

  Punctul de pe grafic care are ordonata egală cu 4 este ...

  answer choices

  (4; 7)

  (7; 4)

  (3; 3)

  (3; 4)

  (2; 4)

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  Fie funcția f:ℝ→ℝ, f(x) = 2x - 8.

  Calculați f(2) ⋅ f(3) ⋅ f(4) ⋅ f(5) ⋅ f(6) = ...

  answer choices

  -4

  0

  4

  8

  16

Report Quiz
Join a game