DIGITALIADA . Lucrare scrisă clasa a VII-a
10 months ago
carmenbuta
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 4,45 + 3,25 – 5,6 este egal cu

  answer choices

  2,1

  7,14

  7,504

  13,3

 • Question 2
  180 seconds
  Q.

  Media aritmetica a numerelor a=12,3 si b=6,5 este egala cu

  answer choices

  9,4

  18,8

  26/4

  9

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Scris sub forma de fractie ordinara, numarul 3,(6) este

  answer choices

  11/3

  36/10

  6/10

  36/9

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Solutia ecuatiei 3x + 2 = 8 este numarul

  answer choices

  2

  10/3

  6

  30

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului este

  answer choices

  0,7

  -11/10

  11/10

  -7/10

 • Question 6
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul este

  answer choices

  9

  3

  27

  8

 • Question 7
  300 seconds
  Q.

  Efectuând calculele, se obține

  answer choices

  164

  163

  190

  192

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  În paralelogramul ABCD, m(∢A ) =1030. Alegeți enunțurile adevărate

  answer choices

  m(∢B) = 77°

  m(∢D) = 103°

  ∢C≡∢A

  ∢D este suplementul unghiului ∢A

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Aria unui romb cu diagonalele de 8cm şi 12 cm este

  answer choices

  20 cm

  40 cm2

  96 cm2

  48 cm2

 • Question 10
  300 seconds
  Q.

  Soluția ecuației 2(3x – 4) - 1 = 3(1 – 2x) este

  answer choices

  1

  13/12

  4

  6

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Aria unui triunghi dreptunghic cu catetele de 14 cm şi 28 cm este egală cu

  answer choices

  42 cm2

  196 cm2

  292 cm2

  28 cm2

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Dacă perimetrul unui pătrat este egal cu 36 cm, atunci aria pătratului este egală cu

  answer choices

  81 cm2

  18 cm2

  72 cm2

  36 cm2

 • Question 13
  900 seconds
  Q.

  Trapezul dreptunghic ABCD are AB || CD, m(∢A) = 90° , m(∢B) = 45°, AB = 24 cm și CD = 12cm. Alegeți enunțurile adevărate.

  answer choices

  m(∢BCD) = 135°

  AD = 12 cm

  AABCD = 216 cm 2

  PABCD = 48 cm

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Într-o clasă sunt 30 de elevi și numărul fetelor reprezintă 40% din numărul elevilor clasei. Alegeți enunțurile adevărate.

  answer choices

  Numărul fetelor este un multiplu al lui 4.

  În clasă sunt 18 băieți.

  60% din elevi nu sunt fete.

  Numărul băieților este cu 20 mai mare decât numărul fetelor.

 • Question 15
  180 seconds
  Q.

  Un dreptunghi ABCD, cu AB=7 cm si BC = 8 cm are aria egală cu

  answer choices

  56 cm2

  28 cm2

  15 cm2

  30 cm

Report Quiz
Join a game