Teză la matematică - semestrul I-clasa a VII-a
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Fracția zecimală 5,75 scrisă ca fracție ordinară ireductibilă este egală cu:

  answer choices

  23 / 4

  575 / 100

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Perimetrul unui pătrat cu latura de 6 cm este egal cu........cm

  answer choices

  36 cm

  24 cm

 • Question 3
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 1/2+(-3/2)·(-8/9) este egal cu:

  answer choices

  8/9

  16/9

  11/6

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Rombul cu diagonalele de 16 cm, respectiv 12 cm are aria egală cu........cm2

  answer choices

  48

  96

  14

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Dintre numerele: 1,(12) ; 1,1(2) și 1,12 cel mai mare este:

  answer choices

  1,1(2)

  1,(12)

  1,12

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului :1/3 - 1/4 este egal cu:

  answer choices

  2/7

  0

  1/12

 • Question 7
  180 seconds
  Q.

  În paralelogramul ABCD se dă:AB=80cm, AD=60cm și măsura unghiului BAD=300.Aria paralelogramului este:

  answer choices

  2400 cm2

  1200 cm2

  3200 cm2

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  În dreptunghiul ABCD, fie O punctul de intersecție al diagonalelor.Se dă:măsura unghiului AOB=1200, AB=12cm și diagonala BD=18 cm.Aria dreptunghiului ABCDeste de.....cm2

  answer choices

  108

  216

  30

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Calculând: 3/4·(2/3+5/4 - 7/12) - (5/6 - 3/4 +1/2)·12/7

  answer choices

  2/3

  2/5

  0

  2/5

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Aria unui triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza de 12 cm este de.........cm2

  answer choices

  12

  36

  24

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Un trapez isoscel are bazele de 12 cm, respectiv 16 cm, iar masura unui unghi de 450.Aria trapezului este egală cu....cm2

  answer choices

  14

  8

  56

  28

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Dacă diagonalele unui romb au lungimile de 24 cm, respectiv 32 cm, iar o latură are lungimea de 20 cm, atunci înălțimea rombului are lungimea egală cu......cm

  answer choices

  19,2

  20

  16

  12

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  Scris ca fracție zecimală ireductibilă numărul 2,1(3) este:

  answer choices

  16/15

  94/45

  2/15

  32/15

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  Soluția rațională a ecuației: (x+3)/3 - (3x-2)/4 +x/2=0 este:

  answer choices

  3

  -18

  -3

  12

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului:√36 ₋√(32+42) +√289

  answer choices

  24

  16

  18

  12

Report Quiz
Join a game