DIGITALIADA VIII. Teză - Uriu
10 months ago
akhilles
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  √32 : √2 este ...

  answer choices

  5

  4

  3

  6

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului (-3√5) ⋅ (-4√15) este ...

  answer choices

  60√3

  50√3

  40√3

  45√3

 • Question 3
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului -4√3 + 9√3 este ...

  answer choices

  -5√3

  -13√3

  5√6

  5√3

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  (-3√2) ⋅ (-2√15) + (-4√5) ⋅ (2√6) este ...

  answer choices

  -3√30

  3√30

  -2√30

  2√30

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Numărul 7√50 este egal cu numărul ...

  answer choices

  34√2

  35√2

  36√2

  33√2

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Numărul -2√7 este egal cu ...

  answer choices

  -√28

  √28

  √27

  -√27

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  3√8 - 12√32 + 5√2 este ...

  answer choices

  36√2

  -36√2

  -37√2

  37√2

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  (2x - 5) ⋅ (3x + 4) este ...

  answer choices

  6x2 + 7x - 20

  6x2 - 7x - 20

  6x2 + 7x + 20

  6x2 - 7x + 20

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului (5x - 3)2 este ...

  answer choices

  25x2 - 30x + 9

  25x2 + 30x + 9

  5x2 - 15x + 9

  5x2 + 15x + 9

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului (7x + 2)2 este ...

  answer choices

  49x2 - 28x + 4

  7x2 - 14x + 4

  7x2 + 14x + 4

  49x2 + 28x + 4

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  (3x - 7) ⋅ (3x + 7) este ...

  answer choices

  9x2 + 49

  9x2 - 49

  3x2 - 49

  3x2 + 49

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calcului

  (2x - 5) ⋅ (2x + 5) + (x - 1)2 este ...

  answer choices

  5x2 - 2x - 26

  5x2 + 2x - 24

  5x2 - 2x - 24

  5x2 - 2x + 24

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Alegeți afirmația adevărată:

  answer choices

  4 ∈ (4, ∞)

  4 ∉ (4, ∞)

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Alegeți afirmația adevărată:

  answer choices

  -5 ∈ (-6; 1]

  -5 ∉ (-6; 1]

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Alegeți afirmația adevărată:

  answer choices

  [-2, 4) ⊂ (-2, ∞)

  [-2, 4) ⊄ (-2, ∞)

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Alegeți afirmația adevărată:

  answer choices

  [-3, 5) ⊄ (-5, 5)

  [-3, 5) ⊂ (-5, 5)

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Alegeți afirmația adevărată:

  answer choices

  -4 ∈ (-∞, -4]

  -4 ∉ (-∞, -4]

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  Soluțiile inecuției 2x - 1 ≤ -5

  aparțin intervalului ...

  answer choices

  (-∞, -2)

  (-∞, -2]

  [-2, ∞)

  (-2, ∞)

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Afirmația "dacă o dreaptă este

  perpendiculară pe două drepte

  dintr-un plan atunci ea este

  perpendiculară pe plan" este ...

  answer choices

  F

  A

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  Un cub are diagonala de 14√6 cm.

  Latura cubului este egală cu ...

  answer choices

  7√6

  14√3

  14√2

  7√3

 • Question 21
  180 seconds
  Q.

  În paralelipipedul dreptunghic

  ABCDA'B'C'D' avem AB = 5 cm,

  BC = 4 cm, CC' = 3 cm.

  Singurul unghiului dintre

  AD' și BC este de ...

  answer choices

  0,5

  0,4

  0,45

  0,6

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  Un paralelipiped dreptunghic are

  dimensiunile de 3 cm, 4 cm și 5 cm.

  Diagonala paralelipipedului este de ...

  answer choices

  5√2 cm

  5√3 cm

  4√3 cm

  3√2 cm

 • Question 23
  120 seconds
  Q.

  Pe planul rombului ABCD se ridică

  perpendiculara AP. Atunci ...

  answer choices

  BC ⊥ (ABP)

  BD ⊥ (APC)

  DC ⊥ (APD)

  AB ⊥ (PBC)

 • Question 24
  300 seconds
  Q.

  Pe planul rombului ABCD se ridică

  perpendiculara AM unde AM = 3 cm.

  Se știu AB = 5 cm și BD = 6 cm.

  Atunci distanța de la P la centrul

  rombului este de ...

  answer choices

  6 cm

  4 cm

  5 cm

  7 cm

 • Question 25
  180 seconds
  Q.

  În cubul ABCDA'B'C'D',

  M este mijlocul lui AC și

  N este mijlocul lui BC'. Atunci ...

  answer choices

  MN ∥ (ADD')

  MN ∥ (ABC)

  MN ∦ (CDC')

  MN ∥ (CDC')

Report Quiz
Join a game