TEST NR 3
10 months ago
wiatr
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Która z osób na fotografii żyła jako ostatnia?

  answer choices
 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  która z osób na fotografia żyła najwcześniej?

  answer choices
 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Które stwierdzenie o osobie na fotografii jest fałszywe

  answer choices

  Był zdobywcą Galii

  Został zamordowany przez swego przyjaciela

  Żył w I wieku pne

  Był pierwszym cesarzem rzymskim

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Które zdanie o osobie na fotografii jest prawdziwe

  answer choices

  Był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów

  Doprowadził do podpisania unii w Lublinie

  Panował wtedy gdy w Europie wybuchła Reformacja

  Przyczynił się do upadku państwa zakonnego w Prusach

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Które informacje o ty pomniku są prawdziwe

  answer choices

  Pomnik został ufundowany przez Zygmunta Augusta i jest poświęcony Zygmuntowi Staremu

  Jest to najstarszy pomnik jaki się znajduje w stolicy

  Na 21 metrowej kolumnie stoi naturalnej wielkości pomnik Zygmunta III Wazy

  Król któremu poświęcono pomnik doprowadził do upadku Zakonu Krzyżackiego

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Na podstawie mapy wskaż prawdziwe stwierdzenia

  answer choices

  Mapa przedstawia podział państwa Karola Wielkiego

  Karol Łysy otrzymał ziemie położone na wschód od ziem Lotara

  Ludwik otrzymał ziemie na których powstanie Francja

  Władcy którzy podzielili ziemie Karola Wielkiego byli jego wnukami

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Urodził się 2 kwietnia 742r., był najwybitniejszym władcą Franków i Longobardów. W 800r. ukoronował się na cesarza Imperium Rzymskiego. Najwybitniejszy władca średniowiecznej Europy. Wnuk Karola Młota. Był synem Pepina Krótkiego z dynastii Karolingów i Bertrady z Laon – córki Heriberta, hrabiego Laon. Dzięki swoim dyplomatycznym oraz militarnym osiągnięciom zdobył przydomek WIELKI. O kim mowa zaznacz odpowiednią fotografdię

  answer choices
 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  Państwo, którego społeczeństwo przedstawia ilustracja, nazwiemy...

  answer choices

  monarchią konstytucyjną

  monarchią despotyczną

  monarchią feudalną

  monarchią absolutną

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  Przedstawione pismo nazywamy...

  answer choices

  hieroglificznym

  alfabetycznym

  klinowym

  demotycznym

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  Krainę położoną między dwiema wskazanymi rzekami nazywamy...

  answer choices

  Arabią

  Helladą

  Egiptem

  Mezopotamią

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  Symbol judaizmu oznaczony został numerem...

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  Wskaż właściwą kolejność powstawania głównych religii monoteistycznych.

  answer choices

  judaizm - chrześcijaństwo - islam

  islam - judaizm - chrześcijaństwo

  chrześcijaństwo - judaizm - islam

  judaizm - islam - chrześcijaństwo

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  Nazwij przedstawioną postać.

  answer choices

  hoplita

  helota

  archont

  metojk

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  Kolumna dorycka pokazana została na ilustracji...

  answer choices

  1

  2

  3

  żadnym z przedstawionych

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Wiemy, że po roku 1077 doszło do konfliktu między Bolesławem Szczodrym a biskupem Stanisławem. Ponieważ biskup był mianowany przez króla, to wszelki sprzeciw wobec króla był traktowany jako bunt. Wtedy to biskup został skazany na poćwiartowanie. Reszta jest dla nas zagadką, nieznane są dokładne przyczyny dla których doszło do tego konfliktu. Kiedy był ten konflikt ?:

  answer choices

  Między Chrztem Polski a koronacją Bolesław Chrobrego

  Między Koronacją Bolesława Chrobrego a początkiem rozbicia dzielnicowego

  Po rozpoczęciu rozbicia dzielnicowego a Najazdem Mongołów

  Miedzy najazdem Mongołów a koronacja Przemysława II

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Z nadejściem nocy miasto wydawało się całe w płomieniach z powodu wielkiej liczby bractw kroczących jedno za drugim w kierunku [placu] Świętego Piotra. Każdy uczestnik procesji trzymał w rękach świecę. Myślę, że minęło mnie co najmniej dwanaście tysięcy świec, gdyż od ósmej wieczorem do północy ulicę wciąż wypełniał ten pochód. Postępował w sposób tak doskonały i uporządkowany, że nigdzie nie dało się dostrzec pustki lub przerwy, mimo że szły rozmaite bractwa i że wyruszyły one z różnych miejsc.

  Zaznacz prawdziwe stwierdzenia wynikające z tekstu.

  answer choices

  Pochód miał miejsce w Krakowie

  W pochodzie brało udział 20 tyś ludzi

  W pochodzie brało udział 20 tyś bractw

  W pochodzie brały udział bractwa wyruszające z placu świętego Piotra

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Dziewiętnastego listopada, w dzień Ofiarowania Najświętszej Panny, Szwedzi znowu przystąpili do natarcia, z większą niż poprzednio siłą, gdyż dostarczono im z Krakowa sześć burzących dział i wielką ilość amunicji.

  Na znak dany do ataku działa zaczynają miotać błyskawice i przeraźliwie grzmieć, podnosi się wrzawa w gęstych, uformowanych w kliny szeregach [wojsk], rozlegają się straszliwe grzmoty i sypie się grad pocisków.

  Które stwierdzenia są fałszywe ?

  answer choices

  Oblężenie klasztoru rozpoczęło się dziewiętnastego listopada

  Do pierwszego ataku doszło po dostarczeniu z Krakowa dział i amunicji

  W dniu Ofiarowania Najświętszej Panny Szwedzi przystąpili do kolejnego ataku

  Atak na klasztor stał się możliwy dopiero po dostarczeniu dodatkowych dział i amunicji

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Nie w chlewie, ale człowiekiem wolnym urodziłem się, ani mi też zbywało na jedzeniu i odzieży, zanim do tej ziemi przybyłem. Wolność moją kocham i w całości ją zachowam. Z woli Bożej królem waszym przez was obrany zostałem. Przybyłem tu wskutek waszych próśb i nalegań. Wy sami włożyliście mi koronę na głowę. Jestem więc waszym rzeczywistym, a nie malowanym monarchą. Chcę panować i rozkazywać, i nie ścierpię, żeby kto nade mną panował.

  Który cytat odnosi się do roli króla w państwie?

  answer choices

  „Wy sami włożyliście mi koronę na głowę”.

  „Przybyłem tu wskutek waszych próśb i nalegań”.

  „Wolność moją kocham i w całości ją zachowam”.

  „Jestem więc waszym rzeczywistym, a nie malowanym monarchą"

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  Który z królów nie pochodzi z dynastii Jagiellonów

  answer choices
Report Quiz
Join a game