แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 (อจท)
10 months ago
sangwan
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน

  answer choices

  วิทยุ

  หนังสือ

  โทรศัพท์

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง

  answer choices

  วิทยุ

  หนังสือ

  โทรทัศน์

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อมูลเกี่ยวกับวังนารายณ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร

  answer choices

  สถานที่

  บุคคล

  เหตุการณ์ต่างๆ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  แหล่งข้อมูลใดอยู่ใกล้ตัวเราที่สุด

  answer choices

  ครู

  ห้องสมุดโรงเรียน

  ผู้ปกครอง

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  โทรทัศน์ ให้ข้อมูลอะไร

  answer choices

  ภาพนิ่งและเสียง

  ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  สมพลอยากรู้เรื่องสัตว์ ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด

  answer choices

  เพื่อน ๆ

  แม่ค้า

  อินเทอร์เน็ต

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  อยากทราบประวัติของเพื่อน จะรวบรวมข้อมูลวิธีใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

  answer choices

  การสังเกต

  การสัมภาษณ์

  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ใครต่อไปนี้ที่น่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเราได้น่าเชื่อถือที่สุด

  answer choices

  ครูประจำชั้น

  ครูใหญ่

  แม่ค้าในโรงเรียน

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรวบรวมข้อมูล

  answer choices

  ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

  เขียนบันทึกข้อมูล

  จำแนกข้อมูล

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  answer choices
 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  อุปกรณ์เทคโนโลยีในข้อใด ช่วยให้ทำอาหารได้สะดวก รวดเร็วขึ้น

  answer choices
 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  จากภาพ สิ่งใดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ

  answer choices

  โต๊ะ

  คอมพิวเตอร์

  เก้าอี้

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศข้อใดให้ประโยชน์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ

  answer choices
 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  จากภาพ เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใด

  answer choices

  ด้านการสื่อสาร

  ด้านการศึกษา

  ด้านบันเทิง

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  answer choices

  เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

  ทำงานได้ช้าลง

  ทำให้เกิดความลำบากมากขึ้น

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

  answer choices

  จอภาพ – Monitor

  เครื่องพิมพ์– Mouse

  แผงแป้นอักขระ – Keyboard

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ถ้าจะฟังเสียงข้อมูล เราต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด

  answer choices
 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ถ้าจะพิมพ์ข้อความ เราต้องใช้อุปกรณ์ข้อใด

  answer choices
 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  อุปกรณ์ใช้ชี้ตำแหน่งบนหน้าจอภาพ คือข้อใด

  answer choices
 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับวาดภาพ

  answer choices

  Paint

  PowerPoint

  Word

Report Quiz
Join a game